Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Wierzejska

Kod obszaru:

PLH260035

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

224,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Południowa część obszaru obejmuje zachodnie przedłużenie Pasma Masłowskiego z Górą Wierzejską 375 m n.p.m. W budowie geologicznej dominują tu piaskowce i mułowce z wkładkami iłów i zlepieńców dewonu dolnego , poprzecinanych uskokami. Północna część obszaru należy do zachodniej części Wzgórz Tumlinskich, które na tym terenie budują głównie piaskowce i mułowce kambryjskie. Są tu również wychodnie piaskowców triasowych w rejonie góry Sosnowicy - 414 m n.pm, miejscami eksploatowane w lokalnych łomikach. Fragment doliny rzeki Sufraganczyk i jej dopływu wypełniają głównie holoceńskie mułki, piaski i żwiry rzeczne. Można tam również spotkać plejstoceńskie piaski i żwiry wodlolodowcowe i rzeczne. Jest to obszar leśny. Występuje tu głównie las jodłowo-bukowy z domieszką świerka, dębów, graba.

W ostoi tej głównym celem ochrony są lasy bukowo-jodłowe, z rzadkimi zespołem wyżynnego jodłowego boru mieszanego, uważanym za zbiorowisko endemiczne Polski, występujące jedynie w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. Poza tym znajduje się tu dobrze zachowana kwaśna buczyna. Tutejsze zbiorowiska leśne mają charakter puszczański i stanowią miejsce bytowania wielu ciekawych i interesujących owadów, w tym zgniotka cynobrowego, gatunku z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Gmina Masłów położona jest w centralnej części woj. świętokrzyskiego, w sąsiedztwie Kielc. Dobrze rozwinięta sieć dróg i bliskość miasta czynią gminę łatwo dostępną dla zmotoryzowanych i poruszających się komunikacją PKS i PKP. Z centrum Kielc do każdego miejsca w gminie jedzie się około 20 minut. To powoduje łatwy dostęp do bazy noclegowej i gastronomicznej znajdującej się w Kielcach. W samej gminie Masłów znajdują się dwa hotele, schronisko młodzieżowe, Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej oraz gospodarstwa agroturystyczne. Zieleń łąk i lasów, piękne krajobrazy Gór Świętokrzyskich i rozliczne możliwości aktywnego spędzenia czasu, to niezaprzeczalne atuty gminy Masłów. Teren ten to znakomite miejsce dla miłośników wędrówek pieszych i rowerowych. Trasy w Górach Świętokrzyskich zachęcają do turystyki rodzinnej. Drogi są łatwe, dostępne dla dzieci. Niedaleko znajdują się trzy wyciągi narciarskie: na Radostowej i w Krajnie - wszystkie stoki są sztucznie naśnieżne. Gmina Masłów to raj dla fanów rowerów i sportów lotniczych. Na terenie gminy znajduje się lotnisko sportowe, a niedaleko akwen w Cedzynie.

Zagrożenia:

  • Intensywna gospodarka leśna;
  • Antropopresja związana z położeniem przy granicach miasta Kielce.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• orzeł przedni - ptak
• trzmielojad - ptak
• jarząbek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: sekretariat@kielce.uw.gov.pl, fax: (41) 34 35 343, tel.: (41) 34 35 340, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 telefon: (41) 34 35 365

Informacja turystyczna:

  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego http://rot.swietokrzyskie.travel/
  • Oddział świętokrzyski PTTK w Kielcach, tel. (41) 344 77 43, e-mail: biuro@pttkkielce.pl
  • Portal turystyczny http://www.swietokrzyskie.pl/
  • Portal turystyczny http://swietokrzyskie.travel/

Jednostki administracyjne:

• Masłów (kielecki, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska