Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Hubale

Kod obszaru:

PLH060008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

34,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 213–221 m n.p.m. W podłożu występują margle kredowe pod pokrywą polodowcowych utworów piaszczystych i nieciągłą warstwą lessu o grubości nie przekraczającej 10 m. Obszar jest fragmentem 2 tarasów dolinnych rzeczki Topornicy. Siedliska łąkowe (pastwiska) zajmują 34 % powierzchni, siedliska rolnicze - 13% powierzchni a lasy tylko 3%. Na tych tarasach żyje jedna z 7 kolonii susła perełkowanego na terenie Polski. Suseł jest zaliczany do gatunków ginących w Polsce. Gryzoń ten żyje na terenach o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj zasiedla łagodne i słoneczne stoki wzgórz zbudowanych z lessów lub rędzin.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w Kotlinie Zamojskiej i jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży na południowy – zachód od Zamościa (stacja PKP i dworzec PKS) przy drodze lokalnej do miejscowości Hubale. Turyści korzystają z bazy noclegowo - gastronomicznej w Zamościu - Hotel Artis, Hotel Orbis Zamojski, hotel Senator, Hotel Jubilat, Hotel Renesans, Hotel Junior, Hotel Alex. W Zamościu organizowane jest wiele różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych i turystycznych, np. Letni festiwal filmowy.

O walorach obszaru decyduje fauna.

Turystyka kwalifikowana - można tu uprawiać turystykę nizinną pieszą, rowerową (szlaki turystyczne), konną, narciarstwo biegowe – warto uczestniczyć w imprezie organizowanej pod nazwą „Bieg Hetmański”. W sąsiedniej miejscowości Mokre znajduje się Aeroklub Ziemi Zamojskiej.

Turystyka krajoznawcza – pobliski Zamość - perła polskiej architektury renesansowej to Miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski. W Zamościu trzeba zwiedzić: Rynek Wielki, Katedrę Zamojską, Ratusz, Arsenał, Infułatka, Gmach Dawnej Akademii Zamojskiej.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla kolonii susła perełkowatego należą: sukcesja drzew i krzewów, drapieżnictwo psów i kotów oraz zaśmiecanie terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Hubale - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• suseł perełkowany * - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Wspólnota Gruntowa wsi Mokre. 22-400 Mokre, p-ta Zamość.

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (84) 639 31 43 , tel/fax 84 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Zamość (zamojski, woj. lubelskie)