Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki Gór i Pogórza Izerskiego

Kod obszaru:

PLH020102

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6433,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment podnóża Gór Izerskich (Kamienickiego Grzbietu) oraz Pogórza Izerskiego - najbardziej na zachód wysuniętej polskiej części Sudetów. Najważniejszym komponentem krajobrazowym i funkcjonalnym obszaru są obszary półnaturalne: łąki oraz murawy, mniejsze znaczenie mają lasy (zachowane głównie wzdłuż cieków oraz jako laski i zadrzewienia śródpolne). Obszar obejmuje półnaturalne górskie łąki i murawy użytkowane ekstensywnie (12% terenu), zachowane głównie wzdłuż cieków oraz lasy i zadrzewienia śródpolne (lasy iglaste - 13%, liściaste 3%, mieszane 11% powierzchni). Tereny uprawne zajmują 57% obszaru.

Jest to jedyne stanowisko wszewłogi górskiej - atlantyckiego gatunku znanego w Polsce tylko z Sudetów Zachodnich. Obok wszewłogi występuje tu wiele innych, cennych gatunków zwierząt np. przelatki aurina - największe znane stanowisko w Polsce Południowo-Zachodniej oraz modraszkowate - miejsce występowania ponad 2% populacji krajowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar obejmuje najbardziej na zachód wysunięty fragment polskich Sudetów - podnóże Gór Izerskich (Kamienicki Grzbiet). Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Jelenia Gora - Boleslawiec, do miejscowosci Barcinek gdzie trzeba skręcić na południe do miejscowości Kamienica. Do stacji Kamienica prowadzi również linia kolejowa relacji Jelenia Gora - Gryfow Slaski. Do Starej Kamienicy dojeżdżają autobusy PKS z okolicznych miast, m.in. z Jeleniej Góry.

Noclegi: w okolicznych miejscowościach jest bardzo dużo ofert noclegów, zarówno w kwaterach prywatnych, jak i gospodarstwach agroturystycznych

Atrakcyjność turystyczna: Obszar ten poprzecinany jest licznymi szlakami turystycznymi, pieszymi i rowerowymi, których opis znaleźć można na stronach internetowych gmin w zakładce "turystyka" (www.mirsk.pl, www.starakamienica.pl). Niedaleko ostoi biegnie Transeuropejski Długodystansowy Szlak E3

Stara Kamienica

Szlaki rowerowe:

 • Numeryczna trasa rowerowa "32" - Mniejsza Pętla Kamienicka
 • Numeryczna trasa rowerowa "31" - Duża Pętla Starej Kamienicy
 • Numeryczna trasa rowerowa "10" - Trasa Interferii - Izerska Pętla: Trasa całodniowa, ciekawa, łącząca dwie górskie miejscowości - Szklarską Porębę i Świeradów Zdrój.
 • szlak niebieski Mirsk - Stara Kamienica - Świeradów Zdrój - 48 km

Mirsk

SZLAKI TURYSTYCZNE

 • Szlak żółty Rybnica - Stóg Izerski
 • Szlak niebieski Świeradów Zdrój-Hala Izerska-Szklarska Poręba
 • Szlak żółty Mirsk - Sępia Góra
 • Szlak niebieski Rębiszów-Pobiedna
 • Szlak niebieski Świeradów Zdrój-Rybnica
 • Szlak czerwony Główny Szlak Sudecki: Świeradów Zdr. - Stóg Izerski - Izerskie Garby
 • Szlak czerwony Biedrzychowice - Czerniawa Zdrój
 • Szlak zielony Lubań - Stóg Izerski - Świeradów - Mirsk - Gryfów Śląski - Lwówek Śląski:
 • Szlak niebieski "Obwodnica Izersko - Kamienicka", długość 84 km:

SZLAK KAJAKOWY KWISY

Kwisa nie jest zbyt trudna do płynięcia, ale uciążliwa. Kilkanaście razy trzeba przenosić kajak, a przed Osiecznicą nawet przewieść kilka kilometrów. Spływ można rozpocząć w Gryfowie Śląskim lub w Leśnej, poniżej zapory. Przy wysokim stanie wody kajaki można zwodować w Mirsku. Do pływania najlepsze są miesiące wiosenne - koniec marca i kwiecień (konieczność używania pianek ocieplających) oraz miesiąc lipiec, kiedy odnotowuje się tradycyjne opady atmosferyczne, ale jest ciepło.

Świeradów Zdrój to niewielkie, jednak urocze uzdrowisko. Unikalny, podgórski klimat, usytuowanie u zbiegu granicy polsko-czeskiej oraz polsko-niemieckiej, rozwinięta baza noclegowa, gastronomiczna i sportowa to tylko niektóre walory tej miejscowości. Jest to doskonałe miejsce dla osób pragnących odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku – w ciszy spokoju, oddychając czystym górskim powietrzem. Nieprzypadkowo określone jako kraina świętych żab nazywany jest również perłą uzdrowisk dolnośląskich. Dzięki występującym na tym terenie źródłom wód radoczynnych, złożom borowiny, leczone są tu choroby narządów ruchu, reumatyczne, układu krążenia i kobiece.

Blisko obszaru znajdują się warte odwiedzenia miasta: Szklarska Poręba (20 km)- centrum narciarskie i turystyczne, Jelenia Góra (15 km), uzdrowisko Świeradów Zdrój (30 km) i Lubomierz (20 km) - miasto Kargula i Pawlaka, polskie Hollywood. W okolicach Pilchowic (20 km na północ), na rzece Bóbr. znajduje się druga co do wysokości w Polsce tama.

Imprezy:

 • Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu (sierpień),
 • Puchar Sudetów w Narciarstwie Alpejskim i Biegowym,
 • Bike Maraton (sierpień),
 • Europejskie Spotkania Młodych Muzyków (sierpień),
 • Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną (wrzesień-listopad) w Sieradowie-Zdroju.

Zagrożenia:

Do najważniejszych zagrożeń należy: osuszanie terenu siecią głębokich rowów odwadniających (na terenie Pogórza), zaniechanie koszenia i wypasu na łąkach, czynne i nowe kamieniołomy.

Potencjalnie: zabudowa (rozproszona) zmiana sposobu gospodarowania (zamiana na grunty orne).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• trzmielojad - ptak
• derkacz - ptak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Mirsk (lwówecki, woj. dolnośląskie)
• Stara Kamienica (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Świeradów-Zdrój (lubański, woj. dolnośląskie)