Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki w Komborni

Kod obszaru:

PLH180042

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

13,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Łąki w Komborni stanowią ciekawy kompleks zarastających łąk zmiennowilgotnych z bardzo liczną populacją pełnika europejskiego oraz rośliny żywicielskiej dla dwóch rzadkich motyli (modraszków) - krwiściągu lekarskiego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się w centralnej części województwa podkarpackiego, 10 km na wschód od Krosna. Dojechać można właśnie z Krosna PKS-em. Jadąc własnym środkiem transportu od strony Rzeszowa drogą krajową numer 9 należy skręcić w prawo do miejscowości Kombornia.
Nocleg znaleźć można na przykład w wyżej wymienionej miejscowości.

KOMBORNIA
Turystyka krajoznawcza:

  • Dwór szlachecki z XVI wieku
  • Zabytkowa kapliczka konfederacka
  • Kościół parafialny Matki Bożej Pocieszenia

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem jest zarastanie łąk przez wysokie byliny i drzewa.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak górski - płaz
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Korczyna (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)