Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ladzin

Kod obszaru:

PLH180038

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

50,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Bardzo jednolity w swoim charakterze obszar łąk wypłaszczenia Kotliny Krośnieńskiej. Do obszaru włączone są najbogatsze w gatunki płaty łąk. Koszenie- dwa lub trzy razy w roku. Łąki nie są nawożone lub słabo nawożone. Obszar ten już historycznie miał charakter łąkowo- pastwiskowy, przypuszczalnie od kilkuset lat. W przeszłości jednak łąki miały charakter łąk podmokłych. Kilkadziesiąt lat temu częściowo je zmeliorowano, w wyniku czego zmienił się stan gatunkowy. Obecnie są to wilgotniejsze postacie łąk rajgrasowych z dużym udziałem gatunków łąk zmiennowilgotnych. Łąki w Ladzinie stanowią jeden z największych płatów tradycyjnie użytkowanych i bogatych w gatunki łąk we wschodniej części Karpat. Na uwagę zasługuje nie tylko ich dobry stan zachowania, ale i utrzymywanie się ekstensywnej gospodarki (wykaszanie), co zapewnia przetrwanie zbiorowiska. Ważne jest występowanie na tym obszarze populacji pełnika europejskiego (Trollius europaeus) i liczne występowanie rzadkich gatunków motyli (modraszek). Według miejscowej ludność na łąkach występował też dawniej kosaciec syberyjski i zimowit jesienny (w r. 2008 nie odnaleziono ich). Na półnaturalny charakter tych łąk wskazuje też występowanie w runi łąkowej leśnych roślin kwitnących wczesną wiosną (pierwiosnek wyniosły, zawilce gajowy i żółty).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położone jest w pobliżu miejscowości Rymanów, Iwonicz Zdrój, Krosno. Można tam dojechać samochodem jadąc drogą nr 28 Krosno-Sanok. W miejscowości Rymanów należy skręcić w drogę nr 887. Do Ladzina można dojechać autobusami z Krosna, Rymanowa, a także położonego nieco dalej: Sanoka. We Krośnie i Sanoku znajdują się stacje PKP. Jest tam także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w samej miejscowości Ladzin znajduje się dworek, który zaadoptowano na pensjonat, który oferuje mnóstwo atrakcji. Nocleg można także znaleźć w okolicznych miejscowościach uzdrowiskowych (np.Rymanów-Zdrój), które oferują sanatoria, kwatery prywatne, hotele i pensjonaty, a także zróżnicowane zaplecze gastronomiczne. W gminie znajdują się także gospodarstwa agroturystyczne.

Gmina LADZIN
Turystyka krajoznawcza:
Bałucianka - Drewniana, trójdzielna, orientowana cerkiew, p.w. Zaśnięcia Matki Bożej, obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. Wniebowzięcia Najświętsze Marii Panny. W świątyni zachował się ikonostas z XVII /XVIII wieku oraz ołtarz główny z 1783 roku.
Bzianka - Zespół pałacowo parkowy z XIX w, obecnie szkoła.
Klimkówka

 • Kościół drewniany p.w. św. Michała Archanioła, z 1854 roku, kryty gontem, otoczony murem z polnych kamieni. We wnętrzu wyposażenie z wcześniej istniejącego tu kościoła. Polichromia znanego malarza Tadeusza Popiela.
 • Drewniany kościółek p.w. Świętego Krzyża, w ołtarzu XIV w krucyfiks.
 • Zabytkowy park podworski.

Królik Polski - Drewniany zabytkowy kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Wacława, szalowany gontami, z połowy XVIII wieku. Kościół zbudowany na wzniesieniu, oddzielony od drogi strumieniem, otoczony potężnymi jesionami i dębami. Wyposażenie kościoła późnobarokowe. Na dzwonnicy dzwon z 1599 roku.
Królik Wołoski

 • Ruiny murowanej cerkwi p.w. św. Mikołaja - cerkiew wybudowana w połowie XIX wieku, zniszczona w czasie działań wojennych w 1944 r.
 • Murowana kaplica przydrożna z 1794r. (najstarsza w okolicy)

Ladzin - Dworek szlachecki rodziny Bojanowskich.
Łazy
- Drewniane chaty z XIX wieku
Rymanów Zdrój

 • Wille drewniane pamiętające początki uzdrowiska - "Opatrzność", "Gołąbek", "Zofia", "Leliwa", "Pogoń", "Pod Matką Boską".
 • Kościół murowany p.w. św. Stanisława Biskupa, dawna kaplica zdrojowa w stylu neogotyckim z 1909 -1910r. obecnie w rozbudowie

Wróblik Królewski

 • Kościół murowany z XIX wieku, dawna cerkiew grekokatolicka
 • Murowany dwór z XIX w

Wróblik Szlachecki - Kościół drewniany, dawna cerkiew z XIX wieku.

Turystyka aktywna, wyciągi narciarskie:

 • Bałucianka
 • Puławy Górne
 • Rymanów Zdrój

Zagrożenia:

Zagrożeniem może być zaprzestanie koszenia łąki, w związku z czym nastąpi sukcesja. Problemem może być także intensyfikacja produkcji siana.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Biuro Informacji Turystycznej Rymanów Zdrój http://info.rymanow.pl, e-mail: biuro_it@poczta.onet.pl

Jednostki administracyjne:

• Rymanów (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)