Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kościół w Równem

Kod obszaru:

PLH180036

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje murowany, neogotycki kościół p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Równem z XX wieku wraz najbliższym otoczeniem. Posiada on dwie wieże i dach kryty blachą. Z trzech stron otoczony jest wysokim murem i kilkudziesięcioletnimi drzewami. W nocy oświetlany jest 5 silnymi reflektorami. Kościół położony jest na niewielkim wzniesieniu w sąsiedztwie ruchliwej drogi krajowej nr 9. Obszar w promieniu kilku kilometrów od obiektu pokrywają głównie tereny rolnicze i lasy.
Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał 10 punktów. W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza nocka dużego. Jej liczebność w ostatnich latach podlega dużym zmianom i waha się w granicach 120-210 osobników.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Wieś Równe położona jest przy drodze krajowej numer 9 na odcinku Rzeszów-Dukla. Dojazd komunikacją PKS z Krosna lub położonego dalej Rzeszowa lub Sanoka. Znajdują się tam także stacje PKP. We wszystkich tych miejscowościach znajduje się różnorodna baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w gminie Dukla znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne, a także schroniska, pola namiotowe.

Gmina DUKLA
Turystyka aktywna, piesza:

 • Wschodniobeskidzki
 • Graniczny
 • Krosno-Dukla

Turystyka aktywna, konna:

 • Konny szlak turystyczny - Kotania-Huta Polańska

Turystyka aktywna, rowerowa:

 • Transgraniczny Szlak Rowerowy
 • Trasa 1 dla rowerów turystycznych
 • Trasa 2 dla rowerów górskich
 • Trasa 3 dla rowerów górskich

Turystyka aktywna, ścieżki spacerowe:

 • Na węgierskim trakcie
 • Do złotej studzienki
 • W przełomie Jasiołki

Zagrożenia:

Do najważniejszych zagrożeń zaliczamy:

 • Usunięcie część zadrzewień (lub ich złe cięcie) z okolic kościoła
 • Nieodpowiednio przeprowadzona (lub w niewłaściwym czasie) modernizacja obiektu
 • Zbyt silne oświetlenie zewnętrzne budynku

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Portal turystyczny: http://www.epodkarpacie.com

Jednostki administracyjne:

• Dukla (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)