Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Gliniska

Kod obszaru:

PLH060006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

16,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 225–267 m n.p.m. i obejmuje fragment wzgórz wapiennych przykrytych osadami lessu. Siedliska rolnicze zajmują 99% powierzchni obszaru. W ostoi występuje bogata fauna owadów kserotermofilnych. Obserwowano tu również tchórza stepowego (stanowisko niepotwierdzone). Mieszkająca tu w latach 1993-1994 kolonia susła perełkowanego wyginęła lecz miała być restytuowana. Suseł jest zaliczany do gatunków ginących w Polsce. Gryzoń ten żyje na terenach o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj zasiedla łagodne i słoneczne stoki wzgórz zbudowanych z lessów lub rędzin.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Należy dojechać do miejscowości Uchanie, a następnie udać się ok. 5 km na południe, drogą lokalną do Drohiczanów, tam skręcić na południowy zachód do wsi Gliniska. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Turystyka ekologiczna: Walory przyrodnicze (przyroda muraw kserotermicznych z gatunkami wapieniolubnymi) stanowią o atrakcyjności ostoi.

Turystyka kwalifikowana: można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, rowerową, konną.

Turystyka krajoznawcza: w Gliniskach warto zobaczyć kaplicę murowana w 1984 r,(w miejscu starej drewnianej) z figurką św. Jana Nepomucena z 1863 r. W pobliskich Uchaniach warto zwiedzić kościół rzymskokatolicki p.w. Wniebowzięcia NMP, wybudowany w XVI wieku, zajazd, spichlerz, leśniczówkę. W Uchaniach odbywa się Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej.

Zagrożenia:

Głównymi przyczynami wymierania kolonii susła perełkowanego są: zaniechanie lub ograniczenie kośno-pastwiskowego użytkowania gruntów, sukcesja, drapieżnictwo psów i kotów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Gliniska - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• suseł perełkowany * - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Starostwo Hrubieszów - www.starostwo.hrubieszow.pl
  • Wspólnota wsi Gliniska. 22-351 Gliniska, p-ta Łopiennik Górny.
  • Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych, Zamość;
  • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5. strona internetowa: http://www.lrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Uchanie (hrubieszowski, woj. lubelskie)