Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jelonek Przemkowski

Kod obszaru:

PLH020097

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

62,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar w całości obejmuje lasy (iglaste 29% i mieszane 71% powierzchni, w tym 100-letnią kwaśną dąbrowę - zbiorowisko bardzo rzadko spotkane na terenie Borów Dolnośląskich). Jest ostoją największej dolnośląskiej populacji jelonka rogacza istotna dla zachowania ciągłości populacji na Śląsku i zmienności gatunkowej jelonka. Jest jednym z nielicznych, współcześnie potwierdzonych miejsc występowania tego gatunku w Polsce południowo-zachodniej. Występuje tu również nieduża populacja Osmoderma eremita, gatunku wymagającego starych dziuplastych drzew liściastych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar "Jelonek Przemkowski" położony jest około 2 km na południe od wsi Nowy Dwór i obejmuje swym zasięgiem oddziały 238, 239 i 237 Leśnictwa Nowy Dwór w nadleśnictwie Przemków.
Do Przemkowa można dojechać drogą Chojnow - Szprotawa i koleja linii Niegosloawice - Chocianow.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze. Obszar lezy na polnocnym krancu Borow Dolnoslaskich.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: Miasto Przemkow zostalo zalozone w 1280 roku przez ksiecia glogowsko - zaganskiego - Przemka Scinawskiego jednak do dzis niewiele zabytkow sie zachowalo, m.in. XV-wieczny kosciol pw. Najswietszej Maryji Panny i cxerkiew pw. Michala Archaniola z XVIII wieku. Na polnoc od miasta znajduje sie kompleks stawow przemkowskich.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Przemkowie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Znaczna część lasu jest ogrodzona wysokimi płotami, w celu wyeliminowania zniszczeń w odnowieniach powodowanych przez sarny i jelenie. Największym zagrożeniem dla tej ostoi byłaby intensywna gospodarka leśna polegająca na wycince, usuwaniu martwych i zamierających dębów oraz wprowadzaniu nasadzeń sosnowych. Innymi, nie mniej istotnymi zagrożeniami mogą być: zbiór Lucanus cervus do kolekcji oraz opryski pestycydami.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Przemkowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
  • Leśnictwo Nowy Dwór w nadleśnictwie Przemków Przemków, ul. Ceglana 3 tel. (76) 832 07 19
  • RDLP we Wrocławiu Wrocław, Grunwaldzka 90

Jednostki administracyjne:

• Przemków (polkowicki, woj. dolnośląskie)