Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Hałdy Galmanowe koło Olkusza

Kod obszaru:

pltmp342

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

209,7 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje hałdy cynku i ołowiu huty „Bolesław" k. Olkusza - jedyne w Polsce takie siedlisko i stanowisko Armeria maritima ssp. Halleri. Huta przerabia rudy Zn-Pb-Ag wydobywane w kopalni Bolesław z pokładu triasowych dolomitów kruszconośnych. W pobliżu huty, w próchnicy glebowej, stężenia Zn wynoszą ok. 10000 mg/kg w porównaniu do ok. 150 mg/kg na stanowisku kontrolnym - http://www.eko.uj.edu.pl/ecotox/tematy.html.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Rejon Olkusza to jeden z najstarszych ośrodków górniczo-hutniczych na kontynencie europejskim. Kopalnie cynku i ołowiu są czynne przynajmniej od końca XII wieku. Zachowały się tu licznie ślady dawnego górnictwa kruszcowego: szybiki, sztolnie i hałdy, które powinny być włączone do Szlaku Dawnego Górnictwa.
Jak dotąd prowadzona jest „na dziko” penetracja sztolni (sztolnie galmanowe w Dol. Czernej z niesamowitą, zabarwioną przez wodorotlenki żelaza rzeką) speleologiczna przez pasjonatów zwiedzania podziemnych korytarzy i zbieraczy skamielin, w tym przypadku spirytyzowanych amonitów.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń obszaru należy budowa obwodnicy Olkusza.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy galmanowe z Violetalia calaminariae

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/, www.mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Olkusz (olkuski, woj. małopolskie)