Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zielonowo

Kod obszaru:

pltmp590

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Budynek mieszkalny, dawniej pastorówka, znajdujący się w centrum wsi Zielonowo, w pobliżu kościoła. Jest jedną z największych kolonii nocka dużego w Polsce północnej. Obszar osiąga średnio ok. 15 punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Zielonowo jest niewielką wsią, liczącą około 60 domów, w gminie Wieleń. Przez teren gminy przebiegają dwie ważne linie kolejowe:
- linia relacji Piła- Krzyż- Gorzów Wlkp.- Berlin ze stacją kolejową w Wieleniu Północnym,
- linia relacji Hamburg- Szczecin- Poznań- Warszawa z przystankiem kolejowym w Miałach.
Bezpośrednio do Zielonowa można dojechać drogą wojewódzką nr 118.
Bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną znajdziemy w pobliskim Wieleniu. Gospodarstwa agroturystyczne funkcjonują również w Kocieniu Wielkim, Dzierżążnie Wielkim, Gieczynku. Jest tu wiele miejsc umożliwiających rekreację konną i rowerową. Warto również zobaczyć pałac i park pałacowy w Wieleniu.

Zagrożenia:

Aktywność drapieżnicza kuny powoduje i może powodować dalszy spadek liczebności nocka dużego. Poza tym nie wyznaczono obszaru żerowiskowego dla kolonii.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax: 061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Wieleń (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)