Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Skwierzyna

Kod obszaru:

PLH080041

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Na strychu i na wieży kościoła w Skwierzynie żyje jedna z większych kolonii nocka dużego w Polsce północnej. Dolot umożliwiają dwa niewielkie okienka w szczycie dachu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży przy ujściu Obry do Warty, jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra, 26 km na południowy wschód od Gorzowa do miejscowości Skwierzyna.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza - liczne szlaki, rowerowa, konna, sporty wodne, w tym turystyka kajakowa, wędkarstwo oraz Lubuski Szlak Wodny, amatorzy turystyki pobytowej zainteresowani zbieraniem owoców lasu, plażowaniem.
Turystyka krajoznawcza: Neogotycki kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Mikołaja w Skwierzynie; typu halowego, przebudowany został w XIX wieku. Posiada jedną wieżę i bardzo obszerny strych nad nawami. W pobliskim Rokitnie można zwiedzić kościół z XVII wieku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Skwierzynie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:
Nie wyznaczono obszaru żerowiskowego dla kolonii, choć należy sądzić, że ważne żerowiska znajdują się w dolinach Noteci i Warty. Zagrożeniem kolonii mogą być: nie właściwy remont kościoła, brak regularnego usuwania odchodów nietoperzy, oświetlenie bryły kościoła w porze nocnej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Skwierzyna, Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, www.skwierzyna.pl

Jednostki administracyjne:

• Skwierzyna (międzyrzecki, woj. lubuskie)