Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Siennica Różana

Kod obszaru:

PLH060090

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

133,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona na Pagórach Chełmskich na wierzchowinie wzgórza kredowego. Wzgórze porasta w niewielkich płatach dobrze zachowany grąd (różnowiekowe drzewostany dębowe - 23% powierzchni) z dużym udziałem sosny (lasy mieszane 24%) lub sosnowe (lasy iglaste - 52%). Występuje tu jedno z najliczniejszych w regionie stanowisko jelonka rogacza.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny komunikacyjnie – z Chełma na południe prowadzi droga nr 833 do Zamościa, która po ok.10 km przecina obszar. Turyści korzystają z bazy noclegowo- gastronomicznej w Chełmie lub z usług gospodarstw agroturystycznych.

Głównym walorem turystycznym obszaru jest przyroda dużego kompleksu leśnego. Rozwinęły się tu nizinna turystyka piesza, rowerowa i konna.

Turystyka krajoznawcza – w okolicy warto zwiedzić kompleks zabytków Chełma. W Siennicy Różanej -neogotycki kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej M.P. /1840-44/. Dawny Dwór otoczony parkiem /przeł. XVIII/XIX/. Dzwonnica z 1882 roku. W miejscowości Żdżanne - kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła /1806 r./ Klasycystyczna plebania /XVIII/ XIX wieku/ , klasycystyczna. Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz Spichlerze z przeł. XVIII/XIX w. W Zagrodzie i Wierzchowinach - parki podworskie.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest usuwanie martwych i zamierających drzew stanowiących bazę lęgową jelonka rogacza.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639, 31 43, 84 627 15 64, http://zamosc.pttk.pl.
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Chełm (chełmski, woj. lubelskie)
• Siennica Różana (krasnostawski, woj. lubelskie)