Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Forty w Toruniu

Kod obszaru:

PLH040001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

12,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje pierścień starych fortyfikacji obronnych. Jest to zespół XIX wiecznych fortów, w ich korytarzach gromadzi się każdej zimy duża liczba hibernujących nietoperzy. Do najważniejszych należą: Fort IV, V, XIII, XV oraz Bateria Pancerna Haubic 150 mm. Jest to jedna z 20 największych kolonii zimowych nietoperzy w Polsce. Każdej zimy znajduje tu schronienie 400 do 600 osobników nietoperzy. Wśród nich występują 3 gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in. Mopek i Nocek Łydkowłosy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoję stanowią usytuowane na obrzeżach Torunia forty. W Toruniu można skorzystać z bogatego zaplecza turystycznego (noclegi, wyżywienie, dostępność środkami transportu publicznego).
Nie wszystkie forty można zwiedzać, część z nich to tereny militarne. Przykładowo można zwiedzać fort VII. Forty są w zdewastowanym stanie, można obserwować sukcesję roślinności drzewiastej. Obszar polecany przede wszystkim miłośnikom fortów i nietoperzy.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia dla tego zimowiska nietoperzy stanowią zmiany mikroklimatu, zmiana sposobu użytkowania, płoszenie zwierząt w okresie zimowym.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz (do korespondencji) Urząd Marszałkowski w Toruniu (siedziba) Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń Tel.: (52) 376 70 19, Fax.: (52) 376 70 19 biuro@k-pot.pl, www.k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Toruń (Toruń, woj. kujawsko-pomorskie)