Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Sosnowiec-Bory

Kod obszaru:

PLH240038

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar zlokalizowany jest na terenie erozyjno-denudacyjnej Kotliny Przemszy, w południowej części miasta Sosnowiec na terenie Nadleśnictwa Siewierz, w obrębie Gołonóg i leśnictwie Maczki. Jest on położony w obniżeniu z niewielkim ciekiem wodnym, trwale przewodniony, zasilany wodami wysiękowymi, całkowicie pokryty lasem mieszanym.
Wykształciły się tutaj zbiorowiska nawiązujące do torfowisk niskich i przejściowych z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych, jak również odnotowuje się gatunki charakterystyczne dla torfowisk wysokich. Ponadto występują tu płaty młaki niskoturzycowej. Na jego obrzeżach występują fragmenty z szuwarem trzcinowym jak również z roślinnością zaroślową. Obszar otoczony jest przez powierzchnie leśne (lasy gospodarcze) o różnej wilgotności.
Jest to stosunkowo dobrze zachowane siedlisko z typowo wykształconymi płatami roślinności i liczna populacja lipiennika to przedmiot ochrony w obszarze. Jest to jeden z najbardziej wartościowych przyrodniczo obiektów w aglomeracji górnośląskiej. W kontekście wymierania stanowisk lipiennika, jest to stanowisko bardzo cenne. Jego populacja jest jedną z tych, które leżą w pobliżu południowej granicy zwartego zasięgu lipiennika Loesela w Europie. Stąd ochrona tego stanowiska ma istotne znaczenie w celu zachowania dotychczasowego kształtu jego zasięgu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Najlepiej dojechać pociągiem bezpośrednio do Sosnowca.

Turystyka krajoznawcza
Sosnowiec to miasto młode, ale mimo młodego wieku nie jest miastem pozbawionym obiektów zabytkowych. Mimo, że wydawało by się, że w porównaniu z miejscami szczególnie naznaczonymi historycznie, miastami powstałymi na zrębie średniowiecznych założeń, Sosnowiec nie ma szans zabłysnąć na polu historii architektury.
Warto przypomnieć, że na terenie miasta znajduje się neorenesansowy Pałac Dietlów z drugiej połowy XIX w., z neorokokową salą balową, neobarokową jadalnią i gabinetem, czy też dawny Pałac Schoenów z XIX w., przy ul. 1 Maja, z elementami neogotyku, w którym znajduje się sala balowa, dawna biblioteka i wielka jadalnia. Ważnym punktem turystycznego krajobrazu jest także zespół parkowo-pałacowy, w skład którego wchodzą dwa pałace Schoenów, park oraz pozostałości budynków ogrodowych. W jednym z nich swoją siedzibę ma sosnowieckie Muzeum. Najstarszym zabytkiem w Sosnowcu jest sięgający swoją historią średniowiecza Zamek Sielecki, w którym obecnie znajduje się Sosnowieckie Centrum Sztuki.
Architektura Rezydencjonalna to nie jedyna atrakcja turystyczna naszego miasta. Sosnowiec może poszczycić się także unikatowym, bo wybudowanym w stylu zakopiańskim, Domem Ludowym, zabytkowymi dworcami kolejowymi, czy też Katedrą Wniebowzięcia NMP z polichromią Włodzimierza Tetmajera (jedyne skończone dzieło tego artysty w całym wnętrzu).
Dodatkowo Sosnowiec dysponuje bogatą bazą sportowo-rekreacyjną.
A także posiada bogate zaplecze obiektów noclegowych i gastronomicznych.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla analizowanej populacji jest zmiana stosunków hydrologicznych. Obecnie widoczne są dopiero niewielkie zmiany. Podsuszenie terenu skutkuje wkraczaniem na torfowisko gatunków łąkowych takich jak trzęślica modra oraz szuwarowych jak trzcina pospolita. Ponadto konieczna jest tutaj ochrona czynna polegająca na częściowym usuwaniu wkraczającej na torfowisko sosny. Ze względu na położenie obszaru (region uprzemysłowiony), a dodatkowo w pobliżu zabudowy oraz szlaków komunikacyjnych dochodzi do zanieczyszczenie wód co wpływa na zmiany warunków siedliskowych, w konsekwencji może zagrażać populacji lipiennika Loesela.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Torfowisko Bory - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Sosnowiec (Sosnowiec, woj. śląskie)