Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Skałki Stoleckie

Kod obszaru:

PLH020012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Rezerwat Skałki Stoleckie leży w obrębie Pogórza Izerskiego, nad rzeka Kwisą. Znajduje się na terenie dawnej sztolni i stanowi podziemne wyrobisko powstałe po wydobyciu wapienia w XVIII i XIX wieku. Jest tu ciąg chodników i komór o nieregularnych kształtach i łącznej długości 500-600 m oraz kilka podziemnych jezior.
Jest to jedno z najcenniejszych miejsc zimowania nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce (261 osobników w lutym 2003r.) ze względu na zróżnicowane warunki mikroklimatyczne zapewniają wielu gatunkom nietoperzy optymalne warunki bytowania. Odnotowano tu 12 gatunków nietoperzy, z czego 4 znajduje się na liście załącznika II do Dyrektywy Siedliskowej. Najliczniej reprezentowane są gatunki nietoperzy: mopka i nocka Nattlerera.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Skałki Stoleckie leżą na wapiennym wzgórzu wznoszącym się ponad wsią Stolec (od niem. Der Stolz - duma). Wieś leży przy trasie z Ząbkowic Śląskich do Ziębic. Możliwość dojazdu komunikacją autobusową z obu kierunków. We wsi można zwiedzić wczesnogotycki kościół i ruiny klasycystycznego pałacu.

Zagrożenia:

Zmiany mikroklimatu, płoszenie zwierząt przez ludzi, niekontrolowana penetracja podziemnych korytarzy. Ponadto, stosowanie pestycydów w rolnictwie i leśnictwie ze względu na negatywny wpływ na owady którymi żywią się nietoperze. W 2002 roku sztolnia została zabezpieczona przed niekontrolowaną penetracją specjalnymi kratami.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Skałki Stoleckie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl Dyrekcja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocław Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław, www.dot.org.pl RDLP we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, tel. (0-71) 377-17-00. Instytut Ochrony Przyrody PAN; Inst. Zool. U.Wr.; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"; UNEP-GRID W-wa.

Jednostki administracyjne:

• Ząbkowice Śląskie (ząbkowicki, woj. dolnośląskie)