Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Osuwiska w Lipowicy

Kod obszaru:

PLH180044

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Powierzchnia:

13,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 350 490 m n.p.m. i obejmuje zalesione południowo-wschodnie zbocza Góry Kilanowskiej (576 m n.p.m.) w dolinie Jasiołki. Na stoku rozwinęły się procesy osuwiskowe piaskowców warstw menilitowych. W obrębie osuwisk występuje jedno z największych w Karpatach zgrupowań jaskiń pseudokrasowych - 69 jaskiń o łącznej długości 1755 m. Największa z nich - Jaskinia Słowiańska-Drwali ma 601 m długości, posiada szatę naciekową i zróżnicowany mikroklimat: w górnej części – dynamiczny, a w dolnej - statyczny zimny z pokrywą lodową. Jaskinie: Szczelina Lipowicka, Gangusiowa Jama, Lodowa Szczelina mają ponad 100 m długości. W jaskiniach bytują nietoperze - 2 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – podkowiec mały i nocek duży. Lasy liściaste zajmują 93% powierzchni obszaru a siedliska rolnicze - 7%.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w Beskidzie Niskim i jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży ok. 5 km na południe od Dukli, przy drodze nr 9 Krosno – Barwinek (przejście graniczne). W rejon ostoi można się dostać własnym środkiem transportu lub komunikacją autobusową. Turyści korzystają z bazy gastronomicznej i hoteli w Dukli, zajazdów przydrożnych i usług gospodarstw agroturystycznych.

Głównym walorem turystycznym obszaru jest przyroda gór średnich z jaskiniami pseudokrasowymi. Jednak turystyka piesza (żółty szlak pieszy „Do pustelni św. Jana” i żółty szlak pieszy „Do Złotej Studni”), konna, rowerowa i krajoznawcza związane są z atrakcjami znajdującymi się w sąsiedztwie obszaru.

Turystyka krajoznawcza: w Dukli warto zwiedzić:

  • Ratusz
  • Zespół pałacowy Mniszchów
  • Kościół i klasztor Bernardynów
  • Ruiny synagogi
  • Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej
  • Cmentarze żydowskie
  • Muzeum historyczne

Zagrożenia:

Najpoważniejsze zagrożenia dla nietoperzy związane są z niepokojeniem zwierząt, a dla jaskiń z niekontrolowaną ich penetracją.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów, tel. (17) 867 19 82 fax: (17) 867 19 83

Informacja turystyczna:

  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Rachwała, 35-064 Rzeszów, ul. Jana Matejki 2 , tel. (17) 85-367-55, fax (17) 852-88-60, http://www.pttk.rzeszow.pl/
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyki ul. Szopena 51/302 35-959 Rzeszów, http://www.podkarpackie.travel.pl, prot@prot.rzeszow.pl

Jednostki administracyjne:

• Dukla (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)