Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kościół w Konradowie

Kod obszaru:

PLH020008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 905,8 ha.

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje strych i wieżę starego kościoła w Konradowie, które są schronieniem dla jednej z największych na Dolnym Śląsku kolonii rozrodczych nocka dużego, około 200-300 osobników - gatunku z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz dużej koloni rozrodczej gacka brunatnego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Wieś Konradów położona jest w dolinie pasma górskiego Krowiarki, przy żółtym szlaku prowadzącym z miejscowości Żelazno do Białej Wody. Kościół ma założenie gotyckie, lecz został przebudowany w okresie baroku. Zwiedzanie tej ostoi Natury 2000 ze względu na specyficzne miejsce (kościół) oraz konieczność zapewnienia nietoperzom spokoju, szczególnie w okresie zimowym, jest znacznie ograniczone.

 

Dostępność komunikacyjna:

Wieś Konradów położona jest w dolinie pasma górskiego Krowiarki, przy żółtym szlaku prowadzącym z miejscowości Żelazno do Białej Wody. Najlepiej dojechać drogą 392 z Lądka Zdroju i dalej drogą lokalną. Należy mięć na uwadze, że zwiedzanie tej ostoi ze względu na specyficzne miejsce (kościół) oraz konieczność zapewnienia nietoperzom spokoju, szczególnie w okresie zimowym, jest znacznie ograniczone.

 

Baza noclegowa i gastronomiczna:

Główne miasta w okolicy to: Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie oraz Lądek Zdrój. Znajdziemy w nich nocleg w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych i sanatoryjnych oraz kwaterach prywatnych, gospodarstwa agroturystyczne czy schroniskach.

Turystyka:

Formy turystyki dostępne w okolicy: krajoznawcza, aktywna w tym: piesza górska, rowerowa, wspinaczkowa, agroturystyka, biznesowa, wypoczynek bierny.

Atrakcje turystyczne:

BYSTRZYCA KŁODZKA

Turystyka krajoznawcza: Kościół św. Michała Archanioła, Mury obronne z trzema Basztami; Wodną Rycerską, Kłodzką (punkt widokowy), renesansowe i barokowe kamienice z XVI i XVII w., Ratusz, Muzeum Filumenistyczne w dawnym zborze ewangelickim.

Turystyka aktywna: liczne szlaki piesze oraz rowerowe.

Punkt wyjściowy na Śnieżnik i w Góry Bystrzyckie.

LĄDEK ZDRÓJ

Turystyka krajoznawcza: Kamienny Most Św. Jana Nepomucena z XVI w., Rynek z XIX-wiecznym ratuszem, Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XVII w., Kryty Most nad Białą Lądecką, Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Muzeum Czasu i Niezwykłości, czy najwyżej w Polsce położone Arboretum. Warto też odwiedzić Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech", gdzie można zażyć kąpieli leczniczych w zabytkowych marmurowych wannach i napić się wody w pijalni wody mineralnej.

Turystyka aktywna: szlaki turystyczne piesze, szlaki rowerowe, skałki do wspinaczki.

Szlak wód starego zdroju tzw. trakt św. Jerzego czy turystyczne przejście graniczne do Czech: Lutynia - Travna (4 km od Lądka Zdroju). Idąc szlakami turystycznymi z Lądka na szczyt Karpiaka (758 m n.p.m.), można obejrzeć ruiny zamku Karpień. Wędrując szlakiem niebieskim z Lądka, dotrzemy do Jaskini Radochowskiej - do 1966 r. największej znanej jaskini w polskiej części Sudetów Wschodnich (ponad 256 metrów podziemnych korytarzy). Warto też odwiedzić położoną 12 km. na południe od Lądka Zdroju we wsi Kletno Jaskinię Niedźwiedzią, długość korytarzy sięga ponad 2500 m, z czego 500 dostępnych dla turystów. W tej same wsi w 2002 roku udostępniona została do zwiedzania sztolnia nr 18 byłej kopalni uranu.

W gminie Lądek Zdrój organizowane są również liczne imprezy, jak chociażby: Międzynarodowy Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady, Międzynarodowy Festiwal Tańca „Lądeckie Lato Baletowe”, „Lądeckie Lato Muzyczne” czy "Powiatowe Obchody Dnia Turystyki".

Lądek Zdrój oferuje bogatą bazę noclegowo-gastronomiczną. Występują tu liczne hotele, ośrodki wypoczynkowe, schronisko młodzieżowe "Skalniak" oraz istnieje dobrze rozwinięta oferta agroturystyczna gwarantująca wypoczynek w ciszy i spokoju. Lądek Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Europie, otoczony Górami Złotymi, nieomal u stóp Śnieżnika, majestatycznego szczytu, górującego nad Ziemią Kłodzką, stanowi magnes dla kuracjuszy i turystów. Stąd też warto odwiedzić Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech", gdzie można zażyć kąpieli leczniczych w zabytkowych marmurowych wannach i napić się wody w pijalni wody mineralnej. Źródlane wody lecznicze przywracają sprawność, a górskie krajobrazy zachęcają do spacerów i wędrówek - oferta turystyczna to szlaki turystyczne piesze, rowerowe, skałki do wspinaczki, jedno z nielicznych w Polsce arboretum (podziwiać w nim można ponad 250 gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata, m.in. metasekwoję chińską, mamutowca olbrzymiego, szydlicę japońską), stadniny konne czy turystyczne przejście graniczne do Czech: Lutynia - Travna (4 km od Lądka Zdroju). Warto wybrać się również na spacer Szlakiem wód starego zdroju tzw. traktem św. Jerzego, który wiedzie przez najstarszą, a zarazem najciekawszą część lądeckiego zdroju, pośród ciepłych źródeł wód mineralnych, obok zakładów przyrodoleczniczych, w których wykorzystuje się do zabiegów przede wszystkim właściwości lecznicze lądeckich ciepłych wód radoczynnych, fluorkowych i siarczkowych. Wędrując ok. 2,15h szlakami turystycznymi z Lądka na szczyt Karpiaka (758 m n.p.m.), można obejrzeć ruiny zamku Karpień, który XIV i XV wieku strzegł położonej w pobliżu Przełęczy Karpowskiej, gdzie biegł szlak kupiecki - Solna Droga. Zniszczony w czasie wojen husyckich, stał się siedzibą rycerzy-rabusiów. Natomiast idąc cały czas szlakiem niebieskim z Lądka, około 1,30h, dochodzi się do Jaskini Radochowskiej - do 1966 r. największej znanej jaskini w polskiej części Sudetów Wschodnich (ponad 256 metrów podziemnych korytarzy). W gminie Lądek Zdrój organizowane są również liczne imprezy, jak chociażby: "Lądeckie Lato Muzyczne", "Przegląd Filmów Górskich", "Spławikowe Grand Prix", "Powiatowe Obchody Dnia Turystyki". Informacji turystycznej w Lądku Zdroju można zasięgnąć w Gminnym Centrum Informacji oraz w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Oddział Bialski.

STRONIE ŚLĄSKIE

Turystyka krajoznawcza: W mieście warto zwiedzić barokowy kościół Matki Bożej Królowej Polski, hutę szkła "Violetta" oraz dawny pałac królewny Marianny Orańskiej, obecnie siedziba Urzędu Miejskiego oraz Muzeum Minerałów i Kamieni.

Turystyka aktywna:: szlaki turystyczne piesze, szlaki rowerowe. Główną atrakcją miasta jest jego położenie, stanowiące doskonały punkt wyjściowy w Masyw Śnieżnika. A w odległości 7 km, w miejscowości Sienna, znajduje się ośrodek narciarski Czarna Góra.

Zagrożenia:

Zagrożeniem mogą być niekontrolowane prace remontowe połączone z likwidacją wlotów wykorzystywanych przez nietoperze i z użyciem toksycznych środków ochrony drewna. Planowana jest instalacja platformy na gromadzące się odchody.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• mopek - ssak
• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl
  • Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85 ,fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl
  • Punkt Informacji turystycznej, Rynek 1 , Lądek Zdrój, tel.: 74 814 64 82, e-mail: it@ladek.pl

Jednostki administracyjne:

• Lądek-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)