Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bagno Bubnów

Kod obszaru:

PLB060001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2187,6 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, w obrębie Polesia Podlaskiego (nazywanego też Polesiem Lubelskim). Ostoja obejmuje dwa torfowiska niskie (Bagno Bubnów i Bagno Staw) otoczone terenami rolniczymi i stanowi fragment Poleskiego Parku Narodowego. Zdecydowaną większość ostoi zajmują środowiska otwartych szuwarów wysokoturzycowych. Miejscami spotyka się wierzbowe zakrzaczenia, trzcinowiska (ok. 10 ha) oraz występujące w zachodniej części ostoi, niewielkie zbiorniki powstałe po wydobyciu torfu. Teren w niewielkim stopniu pokryty jest również lasem. Obszar jest odwadniany bezimiennym ciekiem uchodzącym do rzeki Włodawki. Jest to ostoja ptasia mająca rangę europejską. Jest to stanowisko lęgowe ponad 1% krajowej populacji wodniczki, sowy błotnej, błotniaka łąkowego i błotniaka zbożowego. Ponadto jest to ważne stanowisko dubelta. W sumie stwierdzono tu występowanie 17 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 gatunków ptaków zagrożonych, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Łomnica:
Ścieżka przyrodnicza: Długość około 5 km. Początek ścieżki we wsi Pieszowola, za parkiem podworskim. Ścieżka prowadzi przez kompleks stawów. Ma charakter ornitologiczny.
Łowiczów:
Ścieżka rowerowa: Ścieżka "Mietiułka"., długość 21 km. Swój początek ma we wsi Łowiszów, przy trasie znajduje się torfowisko wysokie „Durne Bagno" z wieżą widokową.
Urszulin:
Około 2 km na wschód od skrzyżowania w centrum Urszulina w kierunku Andrzejowa (dalej szosa prowadzi do Hańska) znajduje się na Guzie Andrzejowa średniowieczne grodzisko. Historycy sądzą, że jest to jeden z najdalej na północ wysuniętych Grodów Czerwieńskich. Grodzisko ma zachowaną fosę i częściowo wały obronne. Zajazd "Jakol" w Urszulinie.
Załucze Stare:
Ścieżka przyrodnicza: Długość około 3,5 km. Początek znajduje się za Ośrodkiem Dydaktyczno - Muzealnym PPN w Załuczu Starym. Prezentuje cenne zespoły leśne: subborealną brzezinę bagienną oraz ols kępowo-dolinkowy, a także torfowisko przejściowe i różne typy łąk.
Długość około 0,5 km. Zlokalizowana jest na terenie Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego PPN w Załuczu Starym. Przeznaczona jest dla najmłodszych gości Parku.
Czarny Las:
Trasa Lublin - Wola Uhruska .Trasa tego szlaku rowerowego przebiega na niewielkim odcinku po granicy otuliny Poleskiego Parku Narodowego, a w drugim miejscu na niewielkim odcinku przecina Poleski PN w kompleksie Bagna Bubnów i Bagna Staw.
Szlak konny: Jest to profesjonalna trasa konna opracowana przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin przy współpracy z Ośrodkiem Jeździecko-hodowlanym „Żurawiejka" z Bukowy Małej. Cały szlak ma 280 km i jest to pierwszy szlak konny na Lubelszczyźnie i jeden z najdłuższych w kraju.
Miejscowość Sawin: Ośrodek jeździecki Sawin
Miejscowość Urszulin: kwatery agroturystyczne, szlaki turystyczne, Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej, PTTK O/ Chełm.
Najdogodniejszy dojazd to własny transport lub komunikacja autobusowa z Lublina i Włodawy. Najbliższe stacje kolejowe znajdują się w Lublinie i Włodawie. Ostoja położona jest w pobliżu szosy łączącej te miejscowości. Nocleg możliwy w pokojach w siedzibie PPN w Urszulinie oraz kwaterach agroturystycznych w Wytycznie, Zabrodziu, Babsku, Urszulinie, Jamnikach, Sosnowicy, Łomnicy, Wereszczynie i najbliższym ostoi Andrzejowie. Przenocować można także w schroniskach młodzieżowych w Starym Brusie, Urszulinie. W Urszulinie i Sosnowicy znajdują się również hotele i zajazdy, a w Łomnicy pole biwakowe. Obszar włączony w granice Poleskiego Parku Narodowego, który można zwiedzać poruszając się samodzielnie znakowanymi szlakami PTTK lub po 4 ścieżkach dydaktycznych, po których grupy liczące więcej niż 10 osób mogą poruszać się wyłącznie pod opieką przewodnika. Na terenie ostoi można również zwiedzić ekspozycję w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym PPN w Załuczu Starym. Istnieje możliwość wynajęcia przewodnika.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Za największe zagrożenie dla ostoi uważa się okresowe wypalanie trzcinowisk oraz niedobory wody, szczególnie w latach z niskimi opadami atmosferycznymi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Poleski Park Narodowy - park narodowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• podróżniczek - ptak
• sowa błotna - ptak
• dubelt - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Dyrekcja Poleskiego Parku Narodowego tel. (82) 571 30 71, fax.: (82) 571 30 03 http://www.poleskipn.pl/ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie http://www.lublin.rdos.gov.pl fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Ośrodek Jeździecko- Hodowlany "Żurawiejka" Katarzyna i Zbigniew Żurawicz, Bukowa Mała 45, 22-107 Sawin tel: 0889 609 260, e-mail: zurawiejka@interia.pl Urząd Gminy w Urszulinie ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin e-mail: urszulin_g_s@woi.lublin.pl tel. 0-82 571-30-24 fax. 0-82 571-30-01 Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej 22-200 Włodawa, ul. Kościelna 7 tel. 57-21-090 Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, http://ow_chelm.pttk.pl tel. 507 324 323, 600 970 932

Jednostki administracyjne:

• Sawin (chełmski, woj. lubelskie)
• Wierzbica (chełmski, woj. lubelskie)
• Hańsk (włodawski, woj. lubelskie)
• Urszulin (włodawski, woj. lubelskie)