Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Niedzica

Kod obszaru:

PLH120045

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

25,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje Zamek w Niedzicy (Zamek Dunajec) wraz z okolicą na prawym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego. Leży na wysokości 510 - 566 m n.p.m. Wody śródlądowe zajmują 2%, uprawy rolne 63% a lasy iglaste 35% powierzchni terenu.
W Zamku mieści się największa kolonia rozrodcza podkowca małego Rhinolophus hipposideros na Spiszu licząca 80 dorosłych osobników. Ostoja "Niedzica" obejmuje też częściowo żerowiska kolonii (pozostała część żerowisk mieści się w obrębie ostoi “Pieniny” PLH120013).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest nad prawym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego, we wsi Niedzica, na obszarze Spiszu (Pieniny Spiskie). Zamek Dunajec jest średniowieczną warownią, wzniesioną w początkach XV wieku. Zamek jest jedną z największych atrakcji historycznych południowej Polski. Obecnie mieści się tu duże centrum muzealno-hotelowo-gastronomiczne.

Zagrożenia:

W obszarze nie wystepują istotne zagrożenia dla nietoperzy. Ewentualnie, w celu ograniczenia dostępu do pomieszczenia gdzie przebywa kolonia nietoperzy, można zamontować kratę.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, 33-340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3
  • Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/

Jednostki administracyjne:

• Łapsze Niżne (nowotarski, woj. małopolskie)