Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Strzeleckie (ob. siedliskowy)

Kod obszaru:

pltmp433

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

10703,6 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest na Grzędzie Horodelskiej i w Obniżeniu Dubienki w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Bugu. Zwarty kompleks leśny z śródleśnymi i przyleśnymi łąkami. Zwarty kompleks leśny w znacznej mierze pokryty grądem subkontynentalnym z bardzo licznym występowaniem: czerwończyka fioletka, czerwończyka nieparka, modraszka teleiusa, modraszka nausitousa, przeplatki aurinii i przeplatki maturny. Najliczniejsze w regionie stanowisko przeplatki maturna. Jedno z kilku stanowisk w Polsce zagłębka bruzdkowanego. Obszar licznego występowania obuwika pospolitego i jednego z kilkunastu stanowisk w Polsce dzwonecznika wonnego. Jedno z kilku stanowisk w regionie jelonka rogacza.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dubienka:
Kapliczki przydrożne, Kapliczka w Skryhiczynie, Kapliczka w Kajetanówce, kościół pod wezwaniem św. Trójcy, Ratusz przy ul. 3 Maja, cmentarz wojenny, kopiec Tadeusza Kościuszki

Hrubieszów:
Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Stanisława Kostki, cerkiew prawosławna p.w. NMP, zespół klasztorny Dominikanów, zespół dworski „Du Chateau”, zespół dworski Golakowskich, Zespół Pałacowy Kiesewetterów.
Hrubieszów: PTTK O/Chełm, Centrum Informacji Turystycznej Chełm

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Strzelecki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Liski I - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• przeplatka maturna - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• zagłębek bruzdkowany - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy
• dzwonecznik wonny
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 ? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/ - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Białopole (chełmski, woj. lubelskie)
• Dubienka (chełmski, woj. lubelskie)
• Horodło (hrubieszowski, woj. lubelskie)
• Hrubieszów (hrubieszowski, woj. lubelskie)