Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach

Kod obszaru:

PLH080035

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

29,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar składający się z enklaw obejmuje ochroną liczne, zabytkowe aleje dębowe położone w okolicach miejscowości Gryżyna i Zawisze. Aleje są ostoją cennych gatunków ksylofagicznych chrząszczy - bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
Cały obszar położony w południowo-wschodniej części Puszczy Lubuskiej (Rzepińskiej) otoczony jest zwartymi drzewostanami sosnowym. Lasy iglaste zajmują 31% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe – 13%, siedliska rolnicze - 56%
Obszar stanowi istotny element sieci korytarzy ekologicznych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar częściowo pokrywa się z północną częścią Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą lokalną ok. 20 km na południowy - zachód od Świebodzina.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Gryżynie warto zwiedzić zabytkowy pałac z XIX wieku. W wieku XVII znajdowała się tu kolonia ariańska.
Turyści korzystają z usług ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń dla obszaru należą:

 • gospodarka leśna
 • usuwanie martwych i umierających drzew (pniaki, nabiegi korzeniowe, leżące konary)
 • zacienianie pni żywych drzew, zmniejszanie zwarcia drzewostanów, parków, zadrzewień przydrożnych i alei, drzew stojących samotnie,
 • kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów.....),
 • stosowanie środków owadobójczych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Gryżyński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
 • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
 • Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, www.lubrza.pl
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Klub Przyrodników Ziemi Lubuskiej
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Jednostki administracyjne:

• Bytnica (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)
• Skąpe (świebodziński, woj. lubuskie)