Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbie

Kod obszaru:

PLH120064

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Dąbie" leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Klonów, gmina Racławice powiat miechowski w województwie małopolskim. Obszar ten znajduje się przy drodze do wsi Dale. Leży on w oddziale "Uroczyska Dąbie" należącego do Nadleśnictwa Miechów. Obszar "Dąbie" znajduje się w paśmie Wzgórz Klonowskich, zajmując południowy i południowo-zachodni stok wzgórza Dąbie. Długość obszaru to ok. 390 m szerokość ok. 170 m. Wierzchołek wzgórza zajmuje grąd, murawy były niegdyś zalesiane sosną, w tym także sosną czarną, W sąsiedztwie murawy rozwija się płat zadrzewień zdominowany przez te gatunki. Na terenie rezerwatu znajdującego się w obszarze były prowadzone zabiegi ochrony czynnej, polegające na odkrzaczaniu murawy. Część usuniętych krzewów derenia odrasta i powoduje tworzenie tzw. "szczotki". Przedmiotem ochrony w obszarze "Dąbie" są priorytetowe murawy kserotermiczne. Występują tu także pojedyncze osobniki obuwika pospolitego oraz znajduje się stanowisko zastępcze dziewięćsiłu popłocholistnego Carlina onopordifolia. Ponadto liczne są gatunki chronione (29) oraz rzadkie w Polsce. Ze szczególnie cennych wymienić można: miłek wiosenny, len złocisty, len włochaty, dwulistnik muszy, storczyk drobnolistny. Gatunki te występują w zbiorowisku kwiecistej murawy omana wąskolistnego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Na południu biegnie droga nr 3 (Zielona Góra, Lubawka, Praga) oraz droga nr 118 (Kostrzyn, Słubice). Na kierunku wschodnim droga nr 10 (Stargard Szczeciński, Bydgoszcz). Na północy droga nr 115 (Police) oraz drogi nr 3 i 6 (Świnoujście, Gdańsk).

Dojazd bezpośrednio do Dębi siecią PKS i PKP.

Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach, willach, pensjonatach, kwaterach prywatnych, domkach kempingowych oraz w gospodarstwach agroturystycznych. Baza gastronomiczna to: restauracje, bary, piekarnie, kawiarnie, cukiernie, pizzerie.

W Racławicach warto zobaczyć :

 • Kopiec Kościuszki
 • Mury Obronne z XIV w.
 • Dwór w Janowiczkach
 • cmentarz "Bratnie Mogiły”
 • pole bitewne Dziemierzyce/Wrocimowice/Janowiczki

Szlaki turystyczne:

 • szlak kościuszkowski – (czerwony)
 • szlak Partyzancki Ziemi Miechowskiej – (zielony)
 • szlak Książ Wielki — Miechów – (zielony)
 • rowerowy szlak kościuszkowski.

Na wiosnę w Racławicach odbywa się Wybór Chłopa Roku i ogólnopolski Zlot Wojciechów i Bartoszów.

Zagrożenia:

Zarastanie zespołu omana wąskolistnego - Inuletum ensifoliae przez drzewa i krzewy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dąbie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity
• dziewięćsił popłocholistny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
 • PTTK Oddział Krakowski
 • Regionalny Portal Internetowy „Wrota Małopolski”

Jednostki administracyjne:

• Racławice (miechowski, woj. małopolskie)