Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Czechówka

Kod obszaru:

pltmp369

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

153,2 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment grądu oraz płaty muraw kserotermicznych na wapiennym zboczu.
Na omawianym terenie występuje populacja obuwika pospolitego rosnącego w wołyńskiej odmianie grądu subkontynentalnego z dużym udziałem cennych gatunków wapniolubnych w runie. Przylegają do niego murawy kserotermiczne z zanikającym zespołem omanu wąskolistnego. Jest to węzeł ekologiczny regionalnego korytarza ekologicznego dla fauny i flory leśnej, stanowiącego połączenie kompleksów leśnych po obu stronach rzeki Wolicy z lasami Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Grabowiec:
wędkarstwo, dożynki parafialno-gminne, droga rowerowa, Góra Zamkowa, dobra kultury objęte ochroną: Bronisławka-Grabowiec Zamczysko, grodzisko na górze zamkowej, Skomorochy- Zespół podworski, Skomorochy Duże: dwór drewniano-murowany, rajdy turystyczne: „pieczony ziemniak”
Grabowiec: PTTK w Zamościu
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla murawy kserotermicznej jest zarastanie przez krzewy i drzewa i przekształcanie jej w zespół Peucedano cervariae-Coryletum. Miejsca występowania obuwika pospolitego i lilii złotogłów są też zagrożone przez nadmierne ocienienie runa.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Urząd Gminy Grabowiec ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec http://www.grabowiec.pl, (084) 651-24-74, grabowiec@poczta.internetdsl.pl - PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 084 639 31 43, 0 84 627 15 64, http://zamosc.pttk.pl.

Jednostki administracyjne:

• Grabowiec (zamojski, woj. lubelskie)