Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Chodyłówka

Kod obszaru:

pltmp368

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

164,4 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Projektowana ostoja znajduje się na terenie Wyniosłości Giełczewskiej (subregion Wyżyny Lubelskiej). Jednym z głównych typów roślinności leśnej na tym terenie jest grąd subkontynentalny, wykazujący zróżnicowanie na dwa podzespoły grąd czyśćcowy i grądu subkontynentalnego typowego. W pobliżu źródeł w Chodyłówce wykształciły małe płaty łęgu wiązowo-jesionowego. Na terenie tej ostoi występują także rzadkie i objęte ochroną prawną gatunki roślin jak np.: podkolan biały, łuskiewnik różowy, parzydło leśne, przylaszczka pospolita, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, marzanka wonna.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Pilaszkowice:
Zespół dworski Pilaszkowice, dwór z poł. XVII w. powiększony w XVIII/XIX, dwór, park, spichlerz, gorzelnia, kapliczka położony na terenie szlaku turystycznego dolina Giełczwi.
Walentynów:
Niewielka wioska malowniczo położona między lasami w centrum Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Ciekawe miejsca do zobaczenia: Las Królewszczyzna (rezerwat przyrody), punkt widokowy, źródełko (pomnik przyrody).
Krzczonów: imprezy na orientację „Inochodziec” organizowane przez PTTK w Lublinie
Krzczonów: PTTK oddział w Lublinie, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Intensyfikacja gospodarki leśnej

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Krzczonowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - PTTK Lublin ul. Rynek 8, Telefon: (081) 532-89-50, Fax: (081) 532-37-58, www.lublin.pttk.pl - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin 20-113 ul. Jezuicka 1/3 tel. 081-532-44-12, 081-442-35-56

Jednostki administracyjne:

• Krzczonów (lubelski, woj. lubelskie)
• Rybczewice (świdnicki (lubelskie), woj. lubelskie)