Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puławy (dawniej Dom Dziecka w Puławach)

Kod obszaru:

PLH060055

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1157 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Kolonia nocków dużych zajmuje strych budynku, w którym znajduje się Dom Dziecka. Obszar obejmuje również żerowisko nietoperzy. Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał 17 punktów, co daje podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. Na terenie obszaru znajduje się kolonia rozrodcza gatunku nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Największa kolonia nocka w woj. Lubelskim.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Puławy:
Zespół pałacowo-parkowy w Puławach z XVII wieku.
Oświetlony wyciąg narciarski w Puławach, stadion i basen, skatepark i paintball oraz dyskoteka w Lawie, pensjonaty w Kazimierzu Dolnym, Centrum Szkoleniowo-Kongresowe w Puławach, Dom Turysty w Puławach, warto zobaczyć Pałac Czartorystkich, Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, Domek Chiński, Pałac Marynki, Domek Grecki, Kościół Wniebowzięcia NMP, willa Kruszyna, muzeum im. Izabeli ks. Czartoryskiej.
Kultura: Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, Izabeliada, Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej. Organizowane są rajdy piesze,
Pokoje gościnne w Puławach: Cichy Zakątek, Hotel :Zakładów Azotowych.
Puławy: Oddział PTTK Puławy, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej
Do Puław najlepiej dojechać koleją lub indywidualnie drogą nr 44 Radom - Kurów.

O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze i kulturowe wynikające z bogactwa historii miasta. Puławy zwane "Polskimi Atenami" ze względu na bogate życie polityczne, naukowe i kulturalne krzewiące się wokół rezydencji Czartoryskich. Kompleks pałacowy o założeniu barokowym, po zniszczeniu w 1706 r. został przebudowany i ostatecznie, około 1800 r. architekt P.Aigner nadał mu styl klasycystyczny. Do czasu zlokalizowania w pobliżu miasta olbrzymich zakładów chemicznych Puławy miały także walory letniskowe. Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach w mieście o różnym standardzie.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla nietoperzy należą: uszczelnianie wlotów do kryjówek, remonty i przebudowa schronień, szczególnie w okresie ich rozrodu, wykorzystanie toksycznych środków ochrony drewna i nadmierne udostępnianie turystyczne kryjówek.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74 ? 24 ? 312 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - PTTK Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Tel./fax. 081 886 47 56 e-mail: bortpttk.pulawy@wp.pl 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8a - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1 /3 lubelskie tel.: 081 5324412 fax: (81) 4423556

Jednostki administracyjne:

• Puławy m. (puławski, woj. lubelskie)