Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kamionki

Kod obszaru:

PLH020005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

87,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Stanowisko leży na północnych stokach Gór Sowich zbudowanych ze skał serpentynitowych, których wychodnie tworzą niewielkie ścianki skalne. Obszar obejmuje tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kamionka, na zachód od zabudowań. Jest to wzgórze porośnięte lasem użytkowanym gospodarczo z przewagą sosny otoczone kompleksem łąk użytkowanych ekstensywnie. Występuje tu jedno z kilku najbogatszych stanowisk paprotnika zanokcicy serpentynowej w Polsce (7-20% populacji polskiej) oraz około 30% polskiej populacji zanokcicy ciemnej i niewielka populacja zanokcicy klinowatej. Oprócz Gór Sowich zanokcica serpentynowa występuje w Polsce tylko na izolowanych stanowiskach w paśmie Śnieżnika i Masywie Ślęży.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dostępność komunikacyjna:

Dojazd PKP: stacje kolejowe w Głuszycy, Dzierżoniowie, Ząbkowicach Śląskich, Wałbrzychu.

Autobus: z Wałbrzycha busy komunikacji prywatnej m. in. do Zagórza Śląskiego, Walimia, Głuszycy, Glinna i Sierpnic; połączenia PKS z Wałbrzycha czy Dzierżoniowa.

Noclegi:

Kamionki: gospodarstwa agroturystyczne, hotele. Poza tym cały obszar Gór Swoich oferuje wiele miejsc noclegowych w hotelach, gospodarstwach agroturystycznych i kwaterach prywatnych.

Atrakcyjność turystyczna:

We wsi Kamionki godne zobaczenia: pozostałości dawnego wydobycia srebra i ołowiu- kopalnie oraz wyrobiska - które były podstawą tutejszego osadnictwa, a także XVIII-wieczny kościół pw. Aniołów Stróżów

Park Krajobrazowy Gór Sowich obejmuje najwyższą część Sudetów Środkowych z najwyższym wzniesieniem – Wielką Sową (1015 m n.p.m.). Jest to obszar z wieloma szlakami turystycznymi, pieszymi, rowerowymi i narciarskimi. W pobliżu przechodzi Długodystansowy Szlak Europejski E3. Będąc w Parku trzeba zobaczyć Srebrną Górę- twierdzę, o której mówi się, że jest największą górską fortecą Europy (www.forty.pl) W pobliskiej Głuszycy i Walimiu są udostępnione do zwiedzania sztolnie podziemnej hitlerowskiej fabryki zbrojeniowej(www.sztolnie.pl).

Na miłośników górskich wycieczek czekają tu zróżnicowane szlaki turystyczne i urozmaicone trasy rowerowe oraz nowo powstałe ścieżki przyrodniczo-edukacyjne: Lasocin-Kamionki, Ligota Mała-Przerzeczyn Zdrój. Amatorzy jazdy konnej znajdą tu wiele widokowych dróg. Przyjemność górskich wędrówek można tu łączyć z wędkarstwem (łowisko pstrąga w Lasocinie i w Bielawie). Wyciągi narciarskie (orczykowe) i trasy zjazdowe – na Wielkiej Sowie, Przełęczy Jugowskiej. Latem do odpoczynku zachęca położony blisko gór zbiornik w Bielawie (kemping, baseny otwarte, pola biwakowe).

W Górach Sowich istnieje kilka tras turystyki górskiej, które przebiegają przez najpiękniejsze partie Gór Sowich. Wędrując nimi mamy okazję podziwiać piękne okazy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz wspaniałe widoki.

  • Najbardziej znana i uczęszczana trasa oznakowana jest kolorem czerwonym. Stanowi ona część Głównego Szlaku Sudeckiego imienia dr Mieczysława Orłowicza. Przebiega od Przełęczy Sokolej, przez schronisko Orzeł, na Wielką Sowę. Następnie ciągnie się przez Kozią Równię do Przełęczy Jugowskiej (schr. Zygmuntówka) i dalej - przez Słoneczną, Kalenicę, Bielawską Polankę, Popielak - do Przełęczy Woliborskiej. Stamtąd - przez szczyty Szerokiej, Malinowej - do Przełęczy Srebrnej (czas przejścia ok. 10 godzin).
  • Druga trasa, oznakowana kolorem niebieskim, przebiega równolegle do pierwszej po wschodnich stokach Gór Sowich. Prowadzi z Przełęczy Walimskiej na Wielką Sowę, dalej odchodzi na północ przez Górę Młyńsko do Starej Jodły. Następnie zawraca na południowy wschód i prowadzi powyżej Kamionek aż do Korczaka (Trzech Buków) i dalej - powyżej Górnej Bielawy koło szczytów Kuczba i Wiewiórka - aż do Przełęczy Woliborskiej, gdzie niemal wspólnie z trasą czerwoną kieruje się do Przełęczy Srebrnej.
  • Do Rezerwatu Bukowa Kalenica można dotrzeć żółtym szlakiem. Wycieczkę należy rozpocząć z Bielawy, by przez Wronę dojść do Trzech Buków, skąd - kierując się trasą w górę - dociera się na Słoneczną i Kalenicę.
  • Z Rościszowa do Walimia prowadzi zielony szlak. Trasa wiedzie na północ i zawraca dochodząc do drogi Dzierżoniów - Wałbrzych. Schodząc nieznacznie ze szlaku możemy odpocząć i posilić się w schronisku Bacówka. Oznakowana trasa prowadzi natomiast szosą do Przełęczy Walimskiej (miejsca odpoczynku) i na zachód do Walimia.

Zagrożenia:

Naturalne procesy sukcesyjne.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Gór Sowich - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zanokcica serpentynowa

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85 ,fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, tel: 71 364 27 58, fax: 71 336 72 89, email: wroclw@dzpk.pl,  www.dzpk.pl

Jednostki administracyjne:

• Pieszyce (dzierżoniowski, woj. dolnośląskie)