Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowiska Gór Bystrzyckich

Kod obszaru:

pltmp494

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

591,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje wiele drobnych torfowisk i mszarow oraz górskie świerczyny bagienne. Enklawy ostoi są rozproszone wśród sztucznych borów świerkowych na dość dużym obszarze Gór Bystrzyckich. Ostoja ważna dla reprezentacji górskich torfowisk sudeckich.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać roznej kategorii drogami z Klodzka, Polanicy i Dusznik Zdroju kierujac sie na poludnie do Miedzylesia. Do wybranych fragmentow ostoi trzeba skręcić na zachod w gorskie drogi lokalne.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze niewysokich, zalesionych gor.
Turystyka kwalifikowana: gorska piesza, rowerowa, konna, narciarstwo na slynnych trasach w Zielencu.
Turystyka krajoznawcza: W okolicy mozna zwiedzic zabytki Kotliny Klodzkiej, np: w Bystrzycy Klodzkiej - mury miejskie z XV wieku, w Klodzku zachowany uklad przestrzenny Starego Miasta, kosciol z XIV wieku, kolegium jezuickie z XVII wieku, forty z muzaum, w Gorzanowie palac z XVI wieku. Na polnoc od Gor Bystrzyckich, u podnorza znajduja sie uzdrowiska: Polanica, Kudowa i Duszniki Zdroj, a w czesci poludniowej - Dlugopole Zdroj.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w uzdrowiskach, Bystrzycy, Zielencu, Lasowce oraz w gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy: zmiana sposobu użytkowania terenu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu www.wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl ,
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko

Jednostki administracyjne:

• Duszniki-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Bystrzyca Kłodzka (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Międzylesie (kłodzki, woj. dolnośląskie)