Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Świetlista Dąbrowa w Węgrzynowicach

Kod obszaru:

pltmp489

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

200,6 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Omawiany obszar znajduje się na terenie Równiny Piotrkowskiej, przy źródle rzeki Rawki. W runie występują rzadkie gatunki roślin, m.in.. dzwonecznik wonny, znajdujący się załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Aby dostać się do Świetlistej Dąbrowy należy przyjechać autobusem do Węgrzynowic. Autobus ten jedzie z Tomaszowa Mazowieckiego, do którego to można dostać się koleją. W odległości 14 km od omawianego obszaru znajduje się miasto Koluszki, do którego również można dojechać koleją.
Na okoliczną bazę noclegową składają się ośrodki wypoczynkowe w Tworzyjankach i Rochnie, gospodarstwa agroturystyczne w Modrzewiu i Stefanowie oraz możliwość noclegu w Koluszkach, gdzie również rozbudowana jest oferta gastronomiczna.
W pobliżu dąbrowy płynie rzeka Rawka, którą na całej długości, od źródeł aż po ujście, obejmuje rezerwat. Chroni on środowisko życia licznych gatunków roślin i zwierząt rzeki i pasa gruntów przybrzeżnych.
Godnym polecenia obiektem turystycznym jest barokowy dwór w Węgrzynowicach. Zbudowany przypuszczalnie na przełomie XVII i XVIII stulecia powstał na miejscu starszego dworu, gdzie najprawdopodobniej przyszedł na świat Jan Chryzostom Pasek. Jego ojciec był dzierżawcą tutejszego majątku. Węgrzynowicki dwór położony jest na malowniczym wzniesieniu, nad stawem w ogrodzie. Posiada czterospadowy dach łamany kryty gontem. Jest własnością prywatną.
Punkt informacji turystycznej w Tuszynie i Tomaszowie Maz.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/ rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66 Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, www.spala.pl, msloniewski@obp.com.pl, tel/fax: (0 44) 710 05 11

Jednostki administracyjne:

• Koluszki (łódzki-wschodni, woj. łódzkie)
• Budziszewice (tomaszowski (łódzkie), woj. łódzkie)