Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Skawiński obszar łąkowy

Kod obszaru:

PLH120079

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

44,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony przy południowo-zachodniej granicy Krakowa (ponad 95% powierzchni w obrębie miasta), przylegający do Lasów Tynieckich. Obejmuje głównie łąki, w tym świeże, podmokłe i trzęślicowe. Obszar występowania czterech gatunków motyli z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej: modraszków modraszka teleiusa, modraszka nausithous oraz miejsc licznego występowania czerwończyka fioletka i czerwończyka nieparka a także modraszka alcona. Gatunki te związane są z siedliskami murawowymi, głównie łąk wilgotnych i świeżych, w tym łąk trzęślicowych. Występowanie trzcinowisk, zakrzaczeń oraz siedlisk leśnych stwarza dodatkowo odpowiednie środowiska dla wielu innych gatunków, głównie ptaków. Ze względu na niewielką powierzchnię tego obszaru obejmuje on niewielką część krajowej populacji czterech gatunków motyli. Rola tego obszaru jest jednak znacząca jako elementu sieci obszarów chroniących biotopy tych gatunków i ich wzajemną sieć połączeń. Zapewnia ciągłość występowania motyli w Południowej Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Kraków: Hejnał z wieży kościoła Mariackiego, Wawel i Muzeum Czartoryskich, bulwary nadwiślańskie, Planty, ołtarz Wita Stwosza, witraże Wyspiańskiego, Kazimierz. Droga Królewska, Brama Floriańska i Barbakan, Teatr im. J. Słowackiego, Muzeum Czartoryskich, Ulica Floriańska, Rynek Główny, Sukiennice, Kościół św. Wojciecha, Kościół Mariacki, Ulica Grodzka, Kościół św. Piotra i Pawła, Kościół św. Andrzeja, Wawel, katedra, zamek, komnaty i apartamenty królewskie, Skarbiec koronny i zbrojownia, Smocza jama, Kościół Paulinów na Skałce, Kazimierz, Kościół św. Katarzyny, Żydowskie Zabytki, okolice Rynku Głównego (ulica Kanoniczna, Kościół i klasztor Franciszkanów, Kościół i klasztor Dominikanów, Mały Rynek, Kościół św. Anny, dziedziniec Collegium Maius. Restauracje: Cechowa ul. Jagiellońska 11, Chimera ul. Św. Anny 3, Chłopskie Jadło ul. Św. Agnieszki 1, Cyrano de Bergerac ul. Stawkowska 26, Da Pietro ul. Rynek Główny 17, Kawiarnie: Camelot, Cafe Larousse, Jama Michalika, Maska, U Literatów, Noclegi: Francuski Hotel Orbis, Novotel Kraków Centrum, Grand, Wyspiański PTTK, Hotel i dom wycieczkowy Alf, Dom Turystyczny Kamrat, Hotel Studencki Nawojka, Żaczek, Atrakcje: wspinaczka Centrum Wspinaczkowe Forteca, Krakowski Park Linowy, Sztuczny tor kajakowy, atrakcje dla dzieci: Anikino, Aquapark, Muzeum Przyrodnicze, Rejsy statkiem, Zoo, Imprezy cykliczne: Shanties- Międzynarodowy Festiwal Żeglarski, Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Rękawka (odpust), Emaus (odpust), Paka (ogólnopolski przegląd kabaretów), Krakowski Festiwal Filmowy, Uroczysty Pochód Lajkonika, Festiwal Kultury Żydowskiej, Intronizacja króla Kurkowego, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Festiwal Pierogów w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej, Krakowskie Zaduszki Jazzowe, Jazz Juniors.
Kraków: Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej, PTTK O/Kraków

Zagrożenia:

Obszarowi najbardziej zagraża zabudowywanie, zarówno w obrębie cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk cennych gatunków roślin i zwierząt jak i w sąsiedztwie tych obszarów, ze względu na występowanie zbiorowisk podmokłych. Dla półnaturalnych zbiorowisk łąkowych zagrożenie stanowi również sukcesja (zarastanie) spowodowana zaniechaniem ekstensywnego sposobu użytkowania, zwłaszcza koszenia.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• derkacz - ptak
• gąsiorek - ptak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl tel. (012) 63 03 521, fax (012) 63 03 503
  • Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej, Rynek Główny 1/3 tel. 012 421 77 06
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0 prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421 15 36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl, tel. (012) 422 26 76 pttk_krakow@poczta.onet.pl, fax. (012) 422 37 23, http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Kraków (Kraków, woj. małopolskie)
• Skawina (krakowski, woj. małopolskie)