Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą

Kod obszaru:

PLH160013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

356,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar zajmują prawie w 90% siedliska łąkowe i zaroślowe, pozostałą część zajmują siedliska rolnicze oraz inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe).
Na terenie wchodzącym jeszcze w administracyjne granice Kluczborka występują zbiorowisko okresowo koszonych łąk ze szczawiami, rdestem wężownikiem, wierzbówką, turzycami oraz mozgą trzcinowatą i krwiściągiem lekarskim kształtujące się wzdłuż rzeki Stobrawy. Bardziej podmokłe fragmenty zarasta trzcina. Niektóre miejsca są odkształcone ze znacznym udziałem pokrzywy.
Natomiast fragmenty położone w części wschodniej i południowo-wschodniej miejscami porasta dąb szypułkowy, olcha czarna i wierzby. Część łąk nosi ślady wiosennego wypalania.
Po stronie zachodniej budowana jest obwodnica Kluczborka rozdzielająca dawnej jednolity kompleks na dwie części. Łąki za drogą są regularnie koszone. Stobrawa prowadzi czysta wodę, na wschodniej granicy łąk jest podpiętrzana niewielką śluzą.
Przez łąkę prowadzony jest rów odwadniający zarośnięty trzcinami. Obiekt ten jest świeżo czyszczony. Dno doliny wyścielają mady rzeczne, lokalnie namuły.
Pospolitym gatunkiem na łąkach jest żaba trawna, występuje także zaskroniec. Z obserwowanych ptaków wymienić należy skowronka polnego, pliszkę żółtą, świergotka łąkowego i czajkę. Na łąki zalatują bocian biały, gawron, szpak oraz polująca na gryzonie pustułka. Ssaki reprezentuje m. in. zając i sarna, chociaż nie są zbyt częste. W omawianych biotopach bogata jest fauna bezkręgowców. Wzdłuż rowu występują duże ilości winniczków. W miejscach gdzie pojawia się trzcina często występują ślimaki z rodzaju bursztynka (Succinella) oraz liczne gatunki pająków, w tym tygrzyk paskowany. W okresie kwitnienia rosnące tutaj gatunki roślin odwiedzane są przez rożne gatunki motyli chronione trzmiele, rusałki (pawik, pokrzywnik, admirał, kratkowiec, dostojki, przeplatki i inne), kilka gatunków modrszków, pazie królowej, połówce szachownica.
W Stobrawie obserwowano kiełbia i płotkę, a na brzegach żabę jeziorową i żaba trawna. Wydaje się, że wiosną siedlisko jest również odpowiednie dla żaby moczarowej..Słyszano również rzekotką drzewną.
Obszar jest istotny dla ochrony 2 gatunków motyli z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dojazd do Kluczborka możliwy jest zarówno pociągiem PKP jak i autobusem PKS.
Turystyka krajoznawcza.
W Kluczborku warto zobaczyć:

 • Wieżę widokową kościoła ewangelickiego pw. Zbawiciela z XIV w. w Kluczborku (czynna: maj-wrzesień środa, piątek, sobota 15:00 - 17:00)
 • Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku Został wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1911-1913 w południowej części miasta, obok dużego parku miejskiego. Konsekrowany 1 czerwca 1913 roku przez ks. kardynała Jerzego Koppa z Wrocławia.
 • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku - Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła nastąpiło 6 listopada 1983r. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcono 28 czerwca 1987r. Kościół NSPJ otrzymał tytuł Mister Architektury Opolszczyzny w 1988roku.
 • Kościółek drewniany pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z przełomu XV/XVI w. w Bąkowie - należy do najstarszych i najbardziej interesujących w rejonie kluczborskim. Zbudowany na przełomie XV/XVI wieku, ok. 1550 r. został przejęty przez protestantów i przebudowany; od 1945 r. ponownie katolicki. Kościół późnogotycki, orientowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu ceglanym oszalowanym deskami. Wieża konstrukcji szkieletowo-slupowej. W kościele zachowały się polichromie ścienne z XVI wieku ze scenami Zwiastowania, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Św. Prawdziwą perełką jest ołtarz główny -najstarszy na Śląsku tryptyk gotycki z 1370 r. /wysokość 2,97 m./. Wykonany został jako ołtarz maryjny, należący do kręgu Madonn na Lwie.
 • Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku (czynne: wtorek, środa, czwartek, piątek 10:00 - 15:30, niedziela 10:00 - 13:30)
 • Pasiekę Zarodową w Maciejowie, gdzie znajduje się Izba Pamięci ks. dr. Jana Dzierżona (czynna cały rok)
 • Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie (czynny od 1 czerwca do 30 września 9:00 - 18:00)
 • Krytą pływalnię (czynną cały rok (oprócz sierpnia) poniedziałek - piątek 17:00 - 21:00, sobota 8:00 - 21:00, niedziela 10:00 -18:00)
 • Zabytkową kuźnię i piekarnię w Kuniowie
 • Aleję Dębów w Nowej Bogacicy - Jeden z najcenniejszych pomników przyrody w gminie Kluczbork - "Aleja Dębów" znajduje się w Nowej Bogacicy - Zameczek. Aleja liczy 9 okazów dębu szypułkowego i rośnie wzdłuż drogi z miejscowości Piece. Wiek drzew określa się na 400 lat, obwody pni 440 - 640 cm, wysokość14-25 m (nr rej. 65). Na podwórzu osady leśnej rośnie także godny uwagi dąb szypułkowy (250 lat) o obwodzie pnia 400cm, wysokości 20 m (nr rej. 78). Do starodrzewu rosnącego w pobliżu wsi Nowa Bogacica należą również dwa drzewa gat. buk zwyczajny (270 lat, obwód 365 i 410 cm, wys. 26 m).W miejscowości Piece rozpoczyna się również jedna ze ścieżek przyrodniczych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
 • Park miejski w Kluczborku
 • Stadninę koni w Bąkowie-Brzezinki

Turystyka aktywna
Istnieją dwa oznakowane szlaki rowerowe:
Szlak nr 1. "Gościnne zagrody 40 km" Szlak rozpoczyna się przy kluczborskim Rynku na ulicy Kopernika. Kluczbork-Bąków-Brzezinka-Biadacz-Maciejów-Łowkowice-Kluczbork - Kluczbork
Szlak nr 2. "Szlakiem dawnego rzemiosła i pomników przyrody 44 km" Trasa ta rozpoczyna się również przy kluczborskim Rynku na ulicy Kopernika. Kluczbork-Kuniów-Bazany-Borkowice-Zameczek-Bogacica-Smardy- Krzywizna-Łowkowice-Kluczbork - Kuniów
Na stronie internetowej Kluczborka można zapoznać się z wyznaczonymi szlakami pieszymi "Spacer po Kluczborku" oraz "Szlak rekreacyjny".

Gastronomia i noclegi:
Kluczbork posiada bogatą ofertę hoteli, pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych (w okolicach miasta) a także restauracji i barów.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla łąk w okolicach Kluczborka byłaby zmiana stosunków wodnych, długoterminowe zaniechanie ich użytkowania oraz zmiany w korycie Stobrawy.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Kluczbork (kluczborski, woj. opolskie)