Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łabunie

Kod obszaru:

PLH060080

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

311,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Kompleks leśny położony we wsi Łabunie na południowy wschód od Zamościa. Północna część chroniona jako rezerwat przyrody Łabunie, obejmuje oddziały leśne 65, 66, 67, 68 i 69 a,b (Leśnictwo Łabunie, Obręb Tomaszów, Nadleśnictwo Tomaszów). Rezerwat przyrody Łabunie powołany dla ochrony muraw kserotermicznych na rozległych polanach śródleśnych (stan w latach XX w.). Obecna szata roślinna to fitocenozy leśne o charakterze ciepłolubnego grądu, w miejscach gdzie zachowane były pozostałości muraw i większe skupienia ciemiężycy czarnej prowadzi się zabiegi czynnej ochrony: wycinanie drzew i krzewów (2,32 ha, 2,1% pow. rezerwatu) oraz wykaszanie (2,27 ha, 2,1% pow. rezerwatu). Od strony południowej rezerwat graniczy z drzewostanami gospodarczymi, od północnej - z polami. Jedno z najbogatszych stanowisk obuwika pospolitego w Polsce. Jedno z czterech stanowisk w Polsce (najbogatsze) ciemiężycy czarnej w Polsce. Większość powierzchni obszaru zajmuje siedlisko grądu subkontynentalnego. Występują tu także murawy kserotermiczne ze znaczącym udziałem storczyków (7 gatunków).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Łabunie:
Zespół kościelny w Łabuniach, Zespół pałacowo – parkowy w Łabuniach, Zespół pałacowo – parkowym w Łabuńkach, Festyn rodzinny w Macówce „Moja Macówka”, pomniki przyrody żywej: lipa drobnolistna, klon pospolity.
Zamość:
Letni festiwal filmowy, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, polska renesansowa perła architektury, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski, Rynek Wielki, Katedra Zamojska, Ratusz, Arsenał, Infułatka, Gmach Dawnej Akademii Zamojskiej. Usługi hotelowe: Hotel Artis, Hotel Orbis Zamojski, hotel Senator, Hotel Jubilat, Hotel Renesans, Hotel Junior, Hotel Alex, turystyka piesza i rowerowa: kilkaset szlaków turystycznych, sporty wodne w zalewie w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu, Zamościu i Nieliszu. Spływy kajakowe Wieprzem i Tanwią, kryta pływalna w Zamościu, wymarzone miejsce dla wędkarzy, obfitujące w pstrągi rzeki Tanew i Wieprz. Koła łowieckie w okolicy Zamościa, wymarzone miejsce do grzybobrania, liczne stadniny koni, w Mokrem znajduje się Aeroklub Ziemi Zamojskiej, trzy wyciągi narciarskie w Tomaszowie Lubelskim, Krasnobrodzie oraz Izbicy, narciarstwo biegowe „Bieg Hetmański”.
Zamość: PTTK w Zamościu, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej
Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Sukcesja w murawach kserotermicznych, przedostawanie się pestycydów i herbicydów z sąsiadujących pól

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Łabunie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Łabunie (zamojski, woj. lubelskie)
• Komarów-Osada (zamojski, woj. lubelskie)