Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lubski Łęg Śnieżycowy

Kod obszaru:

PLH080065

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

65 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Lubski Łęg Śnieżycowy to niezwykle ciekawy przyrodniczo, zwarty kompleks łęgów i grądów usytuowany nad rzeką Lubszą, przylegający od wschodu do miasta Lubsko. Obszar obejmuje kompleks łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych i grądów połęgowych usytuowany nad rzeką Lubszą,. Lasy liściaste zajmują 95% powierzchni, łąki – 3%, pola uprawne – 1%, a miasta – 1%. W części wschodniej występują duże, zwarte płaty śnieżycy wiosennej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar przylega od wschodu do miasta Lubsko. Można tam dojechać drogą z Krosna Odrzańskiego 28 km na południowy zachód do miejscowości Lubsko. Do wymienionej miejscowości można dojechać PKS-em z Żar, albo samochodem – kierując się na południowy – zachód os Poznania i Zielonej Góry.

Okoliczne tereny sprzyjają turystyce aktywnej – pieszej, rowerowe czy konnej.

Lokale gastronomiczne i nocleg można znaleźć w znajdujących się na granicy ostoi miejscowościach, np. w Brodach albo w Lubsku.

Gmina LUBSKO

Turystyka krajoznawcza:

  • kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
  • ratusz
  • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • kościół w Chociczu
  • kościół w Dłużku
  • pałac w Dłużku
  • krzyż pokutny w Raszynie Postawiony w miejscu zbrodni przez zabójcę, w XVI wieku, w lesie- niedaleko duktu.

Turystyka aktywna

Szlaki turystyczne pieszo-rowerowe:

  • ZIELONY (pieszo-rowerowy)- Żary (PTTK) - Grabik - Górka (las) - Sieciejów (las) - Lipsk Żarski - Świbna - Jabłoniec - Lisia Górka - Lubsko (PKS) - Jezioro Głębokie (dojściowy do ośrodka wypoczynkowego w Grabówku) - ośrodek nad jeziorem Proszkowskim - Brody (dojście do zespołu pałacowo-Parkowego), jezioro Brodzkie (dojściowy - Leśna Ścieżka Dydaktyczna w Jeziorach Wysokich) - Suchodół - Węgliny (dojściowy do rezerwatu Uroczysko Węglinieckie) - Luboszyce - Jazów - Koperno - Pleśno - Żenichów - Gubin (PTTK) - 73,5 km;
  • ŻÓŁTY (ścieżka dydaktyczna)- Lubsko (PKS) - Białków (PKS) - Wicina (dojściowy do grodziska kultury łużyckiej) - Roztoki - Biedrzychowice (dojściowy do grodu słowiańskiego) - Bieniów - Gorzupia (PKS) - 31 km;
  • CZERWONY - Lubsko (PKS) - Osiek (PKS) - Garbków (PKS) - Góra Czartowiec - Grochów (PKS) - Bronków (ośrodek wypoczynkowy) - Brzezinka - Dychów (PKS) - 38 km.

Zagrożenia:

Wśród zagrożeń należy wymienić obniżanie się poziomu Lubszy i brak zalewów koniecznych dla właściwej dynamiki lasu łęgowego. Na znacznej części w wyniku zmiany warunków wodnych dochodzi do procesu grądowienia. Wzdłuż Lubszy rozwijają się ekspansywnie zarośla rdestowca ostrokończystego, jednak gatunek ten nie wnika głębiej w drzewostan.

Potencjalnym zagrożeniem jest projektowana obwodnica Lubska, która w planach ma przeciąć kompleks leśny z północy na południe.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wschodnie okolice Lubska - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• piskorz - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgora.pttk.pl

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, tel/fax.: (68) 323-22-22, turystyka@zielona-gora.pl

Jednostki administracyjne:

• Lubsko (żarski, woj. lubuskie)