Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Mirczańskie

Kod obszaru:

PLH060104

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

153 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Niewielki kompleks leśny na skraju doliny Bugu. Teren płaski, podłoże stanowią gleby brunatne. W otoczeniu rozdrobnione grunty orne i użytki zielone w rozległej dolinie Bugu. Obszar wyznaczony w celu ochrony typowo wykształconego grądu subkontynentalnego w odmianie wołyńskiej. Drzewostany różnowiekowe, runo wykształcone w formie wzorcowej. W lukach, przy drogach leśnych i na obrzeżu lasu niewielkie fragmenty ciepłolubnych dąbrów.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Tyszowce:
Cmentarz żydowski, kościół p.w. św. Leonarda z lat 1865 - 1869 ,domy rzemieślnicze z drugiej połowy XIX wieku , świece o długości 6 m i wadze 45 kg, pomnik ku czci Konfederacji Tyszowieckiej

Werbkowice
Zabytki w gminie Werbkowice. Pałac w Werbkowicach, dworek w Gozdowie. Monastyr w miejscowości Turkowice. Kościoły, kapliczki, pomniki i inne miejsca pamięci w miejscowościach: Malice, Hostynne, Terebie i Werbkowice. Turystyka. Kolejka wąskotorowa. Wędkarstwo, lasy Liczne gospodarstwa agroturystyczne, informacja na stronie Starostwa Hrubieszów.
Miejscowość Werbkowice-Lokalna Organizacja Turystyki - Zamość i Roztocze, Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie

Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Zagrożeniem jest intensyfikacja gospodarki leśnej, wprowadzanie do upraw niewłaściwych gatunków drzew.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Starostwo Hrubieszów strona internetowa: http://www.starostwo.hrubieszow.pl
  • Lokalna Organizacja Turystyki - Zamość i Roztocze Rynek Wielki 4 22-400 Zamość info@roztocze.org nfo@roztocze.org tel. 084 638 58 06 fax. 084 638 58 06

Jednostki administracyjne:

• Mircze (hrubieszowski, woj. lubelskie)