Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Jana III Sobieskiego

Kod obszaru:

PLH140031

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

115,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi fragment uroczyska Las Sobieskiego, będącego drugim co do wielkości kompleksem leśnym położonym w granicach Warszawy i największym na jej prawym brzegu Wisły. W przeszłości należał do Dóbr Wilanowskich. W chwili obecnej stanowi własność komunalną miasta stołecznego. Obszar znajduje się w pasie tarasu wydmowego Wisły. Rzeźba terenu jest urozmaicona. W centralnej jego części występuje wał wydmowy, stanowiący wyraźny lokalny wododział. Deniwelacje terenu dochodzą do 20 m. Gleby są urozmaicone, obok bielic występują tu gleby płowe i brunatne. Teren ten był objęty ochroną już w 1934 r. jako rezerwat "Las Wawerski". Prawdopodobnie w tym należy upatrywać jego wysokich walorów przyrodniczych. Cechują go zachowane w bardzo dobrym i dobrym stanie grądy subkontynentalne zróżnicowane na dwa podzespoły: typowy i trzcinnikowy. W wilgotnych zagłębieniach pojawiają się płaty z runem reprezentatywnym dla grądów wilgotnych czyśćcowych. Pojawia się tu również podrost wiązów: szypułkowego i pospolitego. Lokalne wyniesienia w obrębie grądów porośnięte są przez różnej wielkości płaty ciepłolubnej dąbrowy. Cechą charakterystyczną występujących tu zbiorowisk leśnych jest obecność ponad 150 letnich dębów szypułkowych oraz oryginalnie wyglądające, rosnące w tzw. wiankach, odroślowe, około 100 letnie lipy drobnolistne. Olbrzymie znaczenie ekologiczne, ze względu na obecność zróżnicowanych mikrosiedlisk, ma znaczna ilość martwego drewna. O kondycji występujących tu siedlisk przyrodniczych świadczy fauna ptaków. Spośród grup ekologicznych ptaków największy udział mają dziuplaki (59% awifauny obszaru) co wynika z obecności starych drzew. Świadczy o tym bardzo wysokie zagęszczenie dzięciołów: dużego (2,5 pary/10ha), średniego (1,6 pary/10ha) i dzięciołka (0,7 pary/10ha). Wysokie zagęszczenia kosa (26,9 par/10ha) oraz drozda śpiewaka (9,1 par/10ha) związane jest z wysoką trofią siedlisk i właściwym grądom i dąbrowom rozwojem dolnych pięter roślinności. Potwierdza to stosunkowo duże jak na grądy zagęszczenie kapturki (3,4 par/10ha)oraz liczne populacje - szpaka (280-320 par), zięby (120-140 par) oraz muchołówki żałobnej (55-65 par). Spośród 40 występujących tu gatunków ptaków warto jeszcze wymienić lęgowego bocian czarnego. Z pozostałej fauny kręgowców warto wymienić występowanie na omawianym terenie kuny leśnej. Obszar z uwagi na swoje powiązania przestrzenno-funkcjonalne z innym kompleksami leśnym na prawym brzegu Wisły spełnia rolę jednego z najważniejszych regionalnych korytarzy ekologicznych. Łączy bowiem rozległe Lasy Rembertowsko-Okuniewskiena północy z Lasami Celestynowskimi i Garwolińskimi na południu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Warszawa: Muzea: Muzeum Plakatu, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa czy Muzeum Kolejnictwa to tylko przykłady ekspozycji, które możemy zwiedzić podczas pobytu w Warszawie. W stolicy jest około 60 muzeów. Te najbardziej prestiżowe - jak Muzeum Narodowe - z bogatymi zbiorami sztuki od starożytności po dzień dzisiejszy czy Muzeum Wojska Polskiego - dokumentujące dzieje oręża, są znane i często odwiedzane przez przyjezdnych. Ale warto też zajrzeć do placówek skromniejszych, lecz nie mniej interesujących. Należą do nich chociażby Salonik Fryderyka Chopina, będący jego ostatnim warszawskim mieszkaniem czy Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, gromadzące piękne przedmioty codziennego użytku z dawnych epok.
Galerie: "Galerię Wielką zwaną Muzeum", otwartą jeszcze w 1805 r., z inicjatywy dziedzica Wilanowa Stanisława Kostki Potockiego. Panujący, polska szlachta i arystokracja, mężowie stanu i uczeni własnym sumptem gromadzili kolekcje dzieł sztuki i ten fakt zdecydował o publicznym charakterze, zasobach i randze współczesnego muzealnictwa. Pasja ostatniego króla Stanisława Poniatowskiego pozwoliła stworzyć bogate zbiory malarstwa, rzeźby, numizmatów, medali, grafiki i dzieł sztuki użytkowej.
Teatry: Na deskach teatrów stolicy wystawiane są współczesne sztuki, grane w tym samym czasie w Berlinie czy na Broadwayu i narodowa klasyka odczytywana na nowo. Teatry muzyczne zapraszają na musicale. Warto się wybrać do Teatru Żydowskiego, w którym aktorzy grają w jidysz - widzowie oczywiście dostają słuchawki z tłumaczeniem. Na Pradze - w dzielnicy zmieniającej swoje oblicze z dnia na dzień - znalazł miejsce offowy Teatr Academia, którego animatorzy są związani z Akademią Sztuk Pięknych.
Kina: Miłośnicy polskich filmów powinni znaleźć coś dla siebie w kinie Rejs, a szukający specjalnych wrażeń - w trójwymiarowym kinie Imax. Specjalnie dobrany repertuar prezentuje Kino Lab w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim - pokazom wybitnych dzieł z epoki kina niemego czasami towarzyszy muzyka na żywo. Na interesujące cykle filmowe zaprasza też kino Iluzjon.
Rejsy statkiem po Wiśle, parki wodne i baseny, lodowiska, sale zabaw, zoo. Muzeum Powstania warszawkiego, Zamek Królewski, taras widokowy na 30 piętrze Pałacu Kultury. Ścieżki rowerowe na terenie Warszawy: ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły. Liczne parki zachęcają do spacerów - w Łazienkach możemy karmić oswojone wiewiórki, a w Lesie Bielańskim spotkamy nawet sarnę czy zająca. Stolica ma także stale rosnącą sieć ścieżek rowerowych. Możemy nimi jeździć np. wzdłuż Wisły, ale także wybrać się na dłuższą wyprawę, choćby do Puszczy Kampinoskiej lub do znanego z pięknego ogrodu botanicznego Powsina.
Narty: Górka Szczęśliwicka. Bardzo bogata baza noclegowa: hotele, motele, apartamenty.
Zwiedzanie Starego Miasta i Nowego Miasta, Wilanów, Pałac na wodzie, Łazienki Królewskie.

Zagrożenia:

Jednym z najważniejszych zagrożeń jest obecność na obrzeżach obszaru gatunków synantropijnych: dębu czerwonego, robinii akacjowej i czeremchy amerykańskiej. Brak podjęcia odpowiednich działań może spowodować zwiększenie ich udziału w strukturze zbiorowisk roślinnych. Położenie w obrębie aglomeracji miejskiej stwarza potencjalną możliwość nadmiernej penetracji przez okolicznych mieszkańców. W chwili obecnej jest ona znacząco ograniczana i kontrolowana przez służby odpowiedzialne za ochronę przyrody w mieście.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Las Jana III Sobieskiego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka mała - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • PTTK Oddział Mazowsze, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13, tel.: (22) 629 39 47, 629 44 31, 629 08 41, fax: (22) 627 13 38, e-mail: mazowsze@pttk.com.pl
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3/B
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, ul. Omulewska 24/6, 04-128 Warszawa, Tel: (022) 810-86-89, Fax: (022) 810-89-08, http://www.mazowszeturystyka.org.pl/
  • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyki, ul. Ciołka 10a lok. 201, 221 (II piętro), 01-402 Warszawa, tel. 022 877 20 10, tel./fax 022 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Warszawa - Miasto Stołeczne (warszawski, woj. mazowieckie)