Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kwiatówka

Kod obszaru:

PLH120056

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

19,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar "Kwiatówka" znajduje się w gminie Książ Wielki, powiat Miechów, województwo małopolskie, gdzie zajmuje niewielkie wzniesienie na obszarze Garbu Wodzisławskiego, tuż przy granicy z Wyżyną Miechowską. Leży wewnątrz większego kompleksu leśnego, tzw. uroczyska Chrusty, położonego na zachód od międzynarodowej drogi E7. Obejmuje rezerwat "Kwiatówka" (część oddziału 27) oraz leżące obok - część oddziału 26 i 25, które włączono ze względu na stanowiska licznie występującego tu dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia. Teren jest nieznacznie nachylony w kierunku północno-wschodnim. Jego długość to ok. 750 m a szerokość 270 m. Obszar utworzony dla ochrony świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum - zanikającego zbiorowiska leśnego na terenie Polski oraz grądu środkowoeuropejskiego Tilio-Carpinetum. Jest to zarazem jedyne w Małopolsce stanowisko dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia.

Dane zaktualizowano w 2011 roku.

Opis turystyczny:

W gminie Książ Wielki znajdują się: hotele, domy wczasowe, motel, ośrodki wypoczynkowe i szkoleniowe, pensjonaty, domki letniskowe, apartamenty, agroturystyka, pokoje gościnne, kwatery prywatne, schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, campingi, pola namiotowe i równie bogate zaplecze gastronomiczne.

Zabytki w gminie:

  • Renesansowy pałac Mirów
  • Dzwonnica drewniana (1735)
  • Wczesnobarokowa kaplica Myszkowskich
  • Książ Wielki - Gotycki kościół parafialny św. Wojciecha XV w.
  • zespół klasztorny augustianów, XIV-XVIII (w tym: poaugustiański kościół z 1381 r. pod wezwaniem św. Ducha, cmentarz przykościelny).

Przez teren ten przechodzi kilka szlaków turystycznych, o których informacje można uzyskać na stronie http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/.

W 2014 ma zostać oficjalnie otwarty szlak ogólnopolski: Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

Zagrożenia:

Potencjalnie - niewłaściwe i w nieodpowiednim terminie wykonane prace leśne. Należy wykonywać trzebież drzewostanu w okresie zimowym, szczególnie w miejscach występowania konkretnych osobników dzwonecznika. Z uwagi na stały spadek liczby osobników w populacji (populacja na południowej granicy zasięgu) zaleca się zasilenie populacji w osobniki wyhodowane z nasion pozyskanych z tej populacji.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kwiatówka - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna: Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Książ Wielki (miechowski, woj. małopolskie)