Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Krzeszowice

Kod obszaru:

PLH120044

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

39,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kościół pw. Św. Marcina Biskupa w Krzeszowicach - schronienie koloni rozrodczej nietoperzy i okoliczne miejsca żerowania (Park Miejski, Aleja Spacerowa). Miasto to położone w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na obszarze Rowu Krzeszowickiego, sięga 260-290 m wysokości n.p.m. Kościół wybudowany został w latach 1832-1844, jest murowany, w stylu neogotyckim, posiada dwie wieżyczki, pokryty jest blachą. Z dwóch stron otoczony jest wysokimi kilkudziesięcioletnimi drzewami. Obiekt sąsiaduje z Parkiem Miejskim, Aleją Spacerową, obok kościoła przebiega lokalna droga i płynie niewielka rzeka - Krzeszówka.

Jest to kluczowa kolonia rozrodcza nocka orzęsionego - druga pod względem liczebności tego nietoperza w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do Krzeszowic dojechać można drogą numer 79 Chrzanów – Kraków. Można także dojechać pociągiem z Krakowa lub autobusem. W gminie znajduje się bogata oferta noclegowa i gastronomiczna (gospodarstwa agroturystyczne, dom wycieczkowy Świt, pokoje gościnne).

Przez teren gminy przebiega też 5 szlaków pieszych i 5 rowerowych (http://www.krzeszowice.pl).

Gmina Krzeszowice położona jest w północno-zachodniej części powiatu krakowskiego, na obszarze o niezwykle zróżnicowanej budowie geologicznej. Walory krajobrazowe - jurajskie dolinki oraz malownicze grupy skał wapiennych - kwalifikują większą część gminy do obszarów o krajobrazie chronionym.

Na terenie Krzeszowic występują źródła wód mineralnych siarczanowo-wapienno-magnezowo-siarczkowych, uznanych za wody lecznicze. Są one znane i wykorzystywane od XVII wieku do leczenia schorzeń reumatologicznych, pourazowych i narządu ruchu. Okolice Krzeszowic stanowią doskonałą bazę wyjściową w dolinki jurajskie. Turystyce sprzyjają liczne obiekty zabytkowe usytuowane zarówno w Krzeszowicach, jak i na terenie gminy.

W Dolinie Eliaszówki położony jest zespół klasztorny Karmelitów Bosych ufundowany przez Agnieszkę Firlejową (1631).

Osobliwością są ruiny mostu nad Eliaszówką , wybudowanego w latach 1671-1691. Miał długość 120 m, wspierał się na 11 arkadach, a najwyższe przęsło liczyło 18 m. Był jednym w ówczesnej Europie tego rodzaju dziełem architektonicznym. Nazywany "diabelskim mostem", gdyż- jak głoszą podania- raz do roku odbywa się tu zjazd diabłów, któremu przewodzi Lucyfer. Inna legenda mówi, że pod mostem zakopany jest ogromny skarb pilnowany przez diabła.

W środkowej części Miękini, wsi położonej na stoku Miękińskiej Góry (446 m n. p. m), pod powierzchnią ziemi rozciąga się duża płyta zastygłej lawy porfirowej, powstałej w wyniku erupcji wulkanu., czynnego na początku okresu permskiego. Eksploatację porfiru rozpoczęto już w XVII wieku. Kamieniołom zwiedzał w roku 1787 król Stanisław August Poniatowski. Po dawnej odkrywce, zamkniętej w latach siedemdziesiątych, pozostało ogromne wyrobisko o pow. 40 ha i głębokości ok. 50m. Na dnie kamieniołomu znajduje się staw zasilany wodą źródlaną. Na tym terenie planowana jest budowa ośrodka rekreacyjno- turystycznego.

Ruiny zamku Tęczyn znajdują się na najwyższym wzniesieniu Garbu Tenczyńskiego (411 m n p. m). Z murów roztacza się przepiękny widok na całą okolicę. Przyjmuje się, że drewniany zamek oraz największą wieżę, zwaną Nawojową, wzniósł tutaj ok. r. 1319 kasztelan Nawój z Morawicy.

Zagrożenia:

Zagrożenia dla nietoperzy związane są z ewentualnie niewłaściwie prowadzonym remontem strychu kościoła, powodującym płoszenie zwierząt. Poprzedni remont przeprowadzono w niewłaściwym okresie.

Na dodatek oświetlenie fasady kościoła w nocy nie omija miejsc wylotu i tras przelotu nietoperzy, które powinny być zacienione.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek orzęsiony - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Krzeszowice (krakowski, woj. małopolskie)