Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kościół w Skalniku

Kod obszaru:

PLH180037

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

350,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje murowany kościół parafialny p.w. Św. Klemensa I Papieża w Skalniku wraz z najbliższym otoczeniem, miejscem bardzo intensywnego żerowania nietoperzy. Kościół położony jest na wschodnim stoku góry Jeleń, w paśmie Magury, w środku wsi Skalnik przy mało ruchliwej lokalnej drodze. Obiekt posiada jedną wieżę, dach pokryty jest blachą. Ze wszystkich stron otoczony jest niewysokim kamiennym murkiem i kilkudziesięcioletnimi drzewami (lipy, jesiony, klony i dęby). Obszar w promieniu kilku kilometrów pokrywają głównie lasy i tereny rolnicze.
Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał punktów 10. W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza nocka dużego. Obecnie jej liczebność podlega dużym zmianom zarówno w trakcie jednego sezonu jak i między sezonami i waha się między 70 a 200 osobnikami. Leżące w najbliższym sąsiedztwie ostoje Wisłok z Dopływami, Łysa Góra, Ostoja Magurska zapewniają idealne miejsca żerowania.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dojazd dla zmotoryzowanych do wsi Skalnik: do Jasła drogą krajową numer 28 lub 73, a następnie nr 992 do miejscowości Nowy Żmigród. Stąd lokalnymi drogami wiejskimi do wsi Skalnik. Dojazd komunikacją PKS z Jasła lub położonego dalej Krosna. Znajdują się tam także stacje PKP. We wszystkich tych miejscowościach znajduje się różnorodna baza noclegowa i gastronomiczna.

SKALNIK
Skalnik jest jedną z najstarszych parafii w południowej Polsce swymi początkami sięga IX wieku. Pierwszy kościół stał tu już na początku X wieku, obecny murowany wybudowany został w 1909-1911. W 1962 roku kościół stał się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej "Królowej Gór".

Zagrożenia:

Do najważniejszych zagrożeń zaliczamy:

  • Usunięcie część zadrzewień (lub ich złe cięcie) z okolic kościoła
  • Nieodpowiednio przeprowadzona (lub w niewłaściwym czasie) modernizacja obiektu
  • Zbyt silne oświetlenie zewnętrzne budynku

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
  • Portal turystyczny: http://www.epodkarpacie.com

Jednostki administracyjne:

• Nowy Żmigród (jasielski, woj. podkarpackie)