Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kościół w Nowosielcach

Kod obszaru:

PLH180035

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje niewielki murowany kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy i jego najbliższe otoczenie. Kościół wybudowany został na początku XX wieku. Posiada jedną wieże i dach kryty blachą. Jego otoczenie stanowią kilkudziesięcioletnie drzewa, głównie są to lipy, klony i brzozy.
Obiekt położony jest w centralnej części wsi Nowosielce w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej drogi krajowej numer 28. Obszar w promieniu kilku kilometrów pokrywają głównie tereny rolnicze i lasy.
Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał punktów 16. W ostoi znajduje się jedna z największych znanych na Podkarpaciu kolonii rozrodczych nocka dużego. Jej liczebność waha się granicach 150-320 osobników.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Wieś Nowosielce położona jest przy drodze krajowej numer 28 na odcinku Sanok-Krosno. Dojazd komunikacją PKS z Sanoka lub Krosna. Znajdują się tam także stacje PKP. W obu miejscowościach znajduje się różnorodna baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w gminie Zarszyn znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne.

Nowosielce
Turystyka krajoznawcza:

 • Zespół dworski z 1900 roku
 • W kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy:
  • późnobarokowy ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, malowanym na desce, XVIII wieczny, w srebrnej sukience w stylu regencji,
  • chrzcielnica z przełomu XVIII i XIX wieku
  • klasycystyczny feretron
  • dwa dzwony z 1624 roku
 • Murowana kaplica z 1850 roku

Turystyka krajoznawcza, pomniki przyrody:

 • Dąb szypułkowy – 290 lat
 • 3 Jesiony wyniosłe około 190 lat

Turystyka aktywna:

 • Ścieżka Rekreacyjno – Przyrodnicza w Posadzie Zarszyńskiej

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest uszkodzenie stropu kościoła przez zalegające guano nietoperzy.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Portal turystyczny: http://www.epodkarpacie.com

Jednostki administracyjne:

• Zarszyn (sanocki, woj. podkarpackie)