Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kiełczyn

Kod obszaru:

PLH020099

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List proponowano znacznie większy obszar: 16.2 ha.

Opis przyrodniczy:

Na strychu kościoła p.w. Narodzenia NMP w Kiełczynie występuje kolonia rozrodcza nocka dużego, jedna z ważniejszych w Polsce południowo-zachodniej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Z Dzierzoniowa trzeba jechać drogą lokalną ok. 10 km na polonoc do Kielczyna.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze i sasiedztwo Slezanskiego Parku Krajobrazowego.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: Warto zwiedzic zabytki Swidnicy i Dzierzoniowa.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Dzierzoniowie oraz uslug gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: płoszenie zwierzat i nieodpowiednio prowadzone remonty.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu www.wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Dzierżoniowskiej Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Jednostki administracyjne:

• Dzierżoniów (dzierżoniowski, woj. dolnośląskie)