Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kępie na Wyżynie Miechowskiej

Kod obszaru:

PLH120070

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

54,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar "Kępie na Wyżynie Miechowskiej" położony jest w północno-zachodniej części Wyżyny Miechowskiej, w gminie Kozłów w powiecie miechowskim. Należy do Leśnictwa Przysieka w Leśnictwie Książ Wielki. Zajmuje cały oddział 130, należący do kompleksu leśnego "Uniejów- Rędziny". Teren jest dość płaski o niewielkim nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim, lekko pofałdowany. Wymiary obszaru to: długość ok. 940 m, szerokość od 570 m do 730 m. Chroni on cenne zbiorowiska leśne - naturalne lasy dębowo-grabowe ze znacznym udziałem buka. W obszarze dominuje typowo wykształcony zespół grądu środkowoeuropejskiego z masowo występującym barwinkiem zwyczajnym. Są tu też stanowiska gatunków ściśle chronionych: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, gnieźnik leśny i inne.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Kościół Parafialny w Kozłowie.
Książ Wielki:
Zamek Mirów został zbudowany w latach 1585-1595 r. obecnie zwany Polskim Akropolem pałac ma trzy wysokie kondygnacje. Z czasów dawnych zachowało się wiele detali renesansowych, m.in. sklepienia oraz portale i obramowania okienne, a z pierwotnego systemu obronnego przetrwała jedna kurtyna wraz ze strzelnicami i resztkami bastionu. Zamek położony jest na wzniesieniu we wschodniej części miasta, po lewej stronie drogi nr 7 prowadzącej z Kielc do Krakowa.
Synagoga w Książu Wielkim. W latach powojennych była użytkowana jako magazyn, lecz od wielu lat stoi opuszczona. O jej pierwotnym przeznaczeniu świadczą wyłącznie półkoliste okna i wnęka po aron ha-kodesz w zrujnowanej sali modlitewnej.
Szlak Renesansu w Małopolsce. Kamieniołom w Czętochowicach. Częstoszowice są położone na południowy wschód od Książa Wielkiego za kompleksem stawów rybnych, w dolinie rzeki Nidzicy. W Częstoszowicach od dawnych czasów znajdowały się kamieniołomy i piaskownia. Na zachodnim zboczu doliny był kamieniołom kamienia wapiennego, który od XVIII w. do lat 30-tych XX w. wykorzystywano do budowy domów w okolicznych miejscowościach.
Hotel Zameczek-Książ Wielki
PTTK O/Kraków

Zagrożenia:

Brak istotnych zagrożeń. W niewielkim stopniu obszar narażony jest na nadmierną penetrację człowieka i zanieczyszczeniami przemysłowymi powietrza.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kępie na Wyżynie Miechowskiej - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl tel. +48 12 63 03 521, fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0 prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. (012) 422 26 76, tel. 012) 422 85 28, bort@krakow.pttk.pl, tel. (012) 422 26 76, pttk_krakow@poczta.onet.pl, fax. (012) 422 37 23, http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Kozłów (miechowski, woj. małopolskie)