Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kąty

Kod obszaru:

PLH060010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

24 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się na terenie Roztocza Środkowego, niedaleko Zamościa. Obszar obejmuje zbocza niewielkiego wapiennego wzniesienia przykrytego płytkimi utworami lessowymi. Zbocza o ekspozycji południowo - zachodniej i północnej porastają murawy kserotermiczne. Jest to siedlisko o priorytetowym znaczeniu dla ochrony bioróżnorodności Europy. Murawy te pokrywają połowę powierzchni ostoi. Ostoja ta jest miejscem występowania wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin m.in. narażonego w Polsce na wyginięcie - storczyka purpurowego. Na terenie ostoi występuje również jedyne w Polsce stanowisko dziurawca wytwornego oraz jedno z dwóch w Polsce miejsc występowania ciemiężycy czarnej. Spośród gatunków cennych w skali Europy znajduje się tu stosunkowo duża populacja obuwika pospolitego. Występująca tu murawa kserotermiczna jest również siedliskiem wielu ciepłolubnych owadów, m.in. motyla cennego dla Europy - szlaczkonia szafrańca.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Zamość:
Letni festiwal filmowy, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, polska renesansowa perła architektury, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski, Rynek Wielki, Katedra Zamojska, Ratusz, Arsenał, Infułatka, Gmach Dawnej Akademii Zamojskiej. Usługi hotelowe: Hotel Artis, Hotel Orbis Zamojski, hotel Senator, Hotel Jubilat, Hotel Renesans, Hotel Junior, Hotel Alex, turystyka piesza i rowerowa: kilkaset szlaków turystycznych, sporty wodne w zalewie w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu, Zamościu i Nieliszu. Spływy kajakowe Wieprzem i Tanwią, kryta pływalna w Zamościu, wymarzone miejsce dla wędkarzy, obfitujące w pstrągi rzeki Tanew i Wieprz. Koła łowieckie w okolicy Zamościa, wymarzone miejsce do grzybobrania, liczne stadniny koni, w Mokrem znajduje się Aeroklub Ziemi Zamojskiej, trzy wyciągi narciarskie w Tomaszowie Lubelskim, Krasnobrodzie oraz Izbicy, narciarstwo biegowe „Bieg Hetmański”.
Zamość: PTTK w Zamościu, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej
Ostoja usytuowana jest niedaleko Zamościa leżącego na trasie z Lublina do przejścia granicznego w Hrebennem. Do Zamościa można dojechać pociągiem z Lublina i Stalowej Woli oraz autobusem PKS z Lublina i Warszawy. Następnie należy podjechać pociągiem lub autobusem do wsi Zawada i około 6 km przejść na piechotę do ostoi. Główną bazą noclegową i gastronomiczną w okolicy ostoi jest Zamość. Na nocleg można się tu zatrzymać w jednym z hoteli, ośrodków wypoczynkowych lub sezonowym schronisku młodzieżowym. Jest tu również wiele barów i restauracji. W niedalekim Zwierzyńcu znajduje się schronisko PTSM, kwatery prywatne i kilka ośrodków wypoczynkowych. Skorzystać można również z jednego z gospodarstw agroturystycznych w Guciowie, Sochach czy Obroczu. Będąc w okolicy Zamościa żaden turysta na pewno nie ominie starówki w Zamościu, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Warto również wybrać się na wędrówkę po Roztoczańskim Parku Narodowym, by zobaczyć koniki polskie. W okolicach Zamościa oraz na terenie Parku Narodowego wytyczonych jest kilka pieszych szlaków turystycznych i tras rowerowych. Na Roztoczu organizowanych jest wiele imprez turystycznych m.in. Ogólnopolskim Rajdzie "Miłośników Roztocza" odbywający się we wrześniu. Zamość warto odwiedzić w czerwcu podczas Jarmarku Hetmańskiego, natomiast do Zwierzyńca warto przyjechać w lipcu na "Zamojskie Dni Folkloru". Dalszych informacji udzielają Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej oraz Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Głównymi zagrożeniami dla przyrody ostoi jest zarastanie muraw, zaśmiecanie terenu oraz chemizacja rolnictwa.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. (84) 639-29-59 fax: (84) 639-23-64 (grunty wsi Wieprzec i Wychody) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl; www.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Zamość (zamojski, woj. lubelskie)