Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jelonek w Janikowie

Kod obszaru:

pltmp401

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

15,6 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment zespołu leśnego, rzadkiego już w tej części Niziny Śląskiej (kwaśna dąbrowa - 100% powierzchni) w rejonie wsi Janików. Ma on kluczowe znaczenie dla przetrwania na Dolnym Śląsku cennego gatunku bezkręgowca - jelonka rogacza, a także jest ważny dla zachowania ciągłości populacji tego gatunku na Śląsku oraz dla zachowania jego zmienności gatunkowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na terenie Leśnictwa Janików. Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Olawa - Olesnica do miejscowosci Janikow.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, sezonowo myślistwo i grzybobrania.
Turystyka krajoznawcza: w pobliskiej Olawie mozna zwiedzic: kosciol Matki Bozej Pocieszenia z XIV wieku, zamek z XIV wieku, palac Luizy z XVII wieku - obecnie siedziba wladz miasta, pregierz.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Olawie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zmiana sposobu prowadzenia gospodarki leśnej (las gospodarczy), w tym: intensyfikacja cięć rębnych, przebudowa drzewostanu, zabiegi sanitarne w otaczających oddział drzewostanach sosnowych (zwalczanie szkodników owadzich), uciążliwość parkingu leśnego, uciążliwość sąsiedztwa wsi (wandalizm, kolekcjonowanie) obwód łowiecki z domkiem myśliwskim, penetracja (szczególnie w okresie sezonu łowieckiego czy grzybobrania).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
Nadleśnictwo Oława, Leśnictwo Janików

Jednostki administracyjne:

• Oława (oławski, woj. dolnośląskie)