Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Horodyszcze

Kod obszaru:

PLH060101

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

25,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje mozaikę muraw bliźniczkowych, suchych wrzosowisk i zarośli jałowca na wrzosowiskach. Zbiorowiska wykształcone są w typowej formie. Dodatkowym walorem jest jedna z najbogatszych w kraju populacji modraszka ariona - motyla z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Obszar jest ekstensywnie użytkowany jako pastwisko dla koni.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Horodyszcze:
cerkisko, cmentarz wczesny, cmentarz katolicki, kapliczka dworska, krzyż czerwony, krzyż cerewicza, cudowna lipa, pałac z lat 1818-28, kościół parafialny z lat 1986-90 r., We wsi znajdują się dwa grodziska: na południowy - wschód od wsi, zajęte obecnie przez cmentarz, na południowym skraju osady. Wieś Horodyszcze po raz pierwszy udokumentowana została w roku 1446. Dawna własność kniaziów Połubińskich w XVI w. Prawa miejskie uzyskała pomiędzy 1558 a 1569. Miasto często zmieniało właścicieli - ostatnimi (do 1944 r.) byli Horodyscy. Utrata praw miejskich nastąpiła w 1879 r.
Horodyszcze: Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej, Oddział PTTK w Białej Podlaskiej
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Ekstensyfikacja wypasu lub jego zaprzestanie. Sukcesja sosny, składowanie odpadów z gospodarstw domowych, eksploatacja piasku.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lelek - ptak
• lerka - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48 fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Centrum Informacji Turystycznej 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel./fax (083) 342 62 89 www.bialapodlaska.pl, e-mail: citbialapodlaska@go2.pl
  • Oddział PTTK w Białej Podlaskiej. 21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 17. tel. 343-60-06

Jednostki administracyjne:

• Wisznice (bialski, woj. lubelskie)