Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Adelina

Kod obszaru:

PLH060084

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

483,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w Kotlinie Hrubieszowskiej (Wyżyna Wołyńska), w sąsiedztwie doliny Huczwy, bezpośredniego dopływu Bugu. Ostoja obejmuje część kompleksu leśnego oraz śródleśne i przyleśne łąki w dolinkach dopływu Huczwy gdzie występują licznie gatunki rzadkie i chronione.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny komunikacyjnie - z Hrubieszowa na południowy zachód prowadzi droga nr 847, za Alojzowem należy skręcić na południe w drogę nr 850 do Tyszowców, przejechać 11 km do miejscowości Adelina. Miejsca noclegowe i gastronomiczne można znaleźć w Hrubieszowie i Werbkowicach – hotele, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne.

Głównym walorem turystycznym obszaru jest przyroda dużego kompleksu leśnego i niewielkie cieki zasiedlone atrakcyjnymi gatunkami ryb. W oparciu o te walory rozwinęły się nizinna turystyka piesza, rowerowa i konna oraz wędkarstwo i narciarstwo biegowe.

Do atrakcji turystycznych należy zaliczyć monastyr w pobliskiej miejscowości - Turkowice. W okolicy warto zwiedzić: w Werbkowicach - pałac i zrekonstruowany pomnik Józefa Piłsudskiego, w Gozdowie – dworek i tablicę pamiątkową ku czci poległych kolejarzy, w Honiatyczach pomnik upamiętniający ofiary i obrońców niepodległości Polski. Interesujące obiekty sakralne znajdują się w miejscowościach: Werbkowice, Terebiń i Malice. Na uwagę zasługuje Chata Gocka w Masłomęczu, gdzie zostały zrekonstruowane sceny z życia codziennego ludzi z II – IV w.n.e. ponieważ w tej okolicy archeolodzy z lubelskiego Uniwersytetu odkryli cmentarzysko nordyckiego ludu Gotów.

Do tych obiektów wiodą piesze i rowerowe szlaki turystyczne, np. Ścieżka Historyczno - Przyrodnicza "Królewski Kąt" czy „szlak gocki”.

W pobliskich Werbkowicach organizowane są liczne imprezy, które mogą zainteresować turystów, np. powiatowy zlot motocyklistów i pojazdów zabytkowych czy wojewódzki festiwal młodzieżowej piosenki religijnej lub przegląd kapel podwórkowych. Dużą popularnością cieszą się „Dni Werbkowic”, „Zakończenie lata’’ i gminne „Święto pieczonego ziemniaka”.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia w lasach związane są ze sposobem prowadzenia gospodarki leśnej (nadmierne pozyskiwanie surowca głównie w lasach prywatnych). Tereny łąkowe nie są użytkowane a zły stan urządzeń melioracyjnych powoduje nadmierne osuszenie terenu i wkraczanie wierzby i trzciny pospolitej. Łąki trzęś licowe są zbyt nisko koszone i w nieodpowiednich terminach.

W rzekach wędkarstwo, w tym głównie nielegalne, powoduje zmniejszenie populacji różanki.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• różanka - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Starostwo Hrubieszów - strona internetowa: http://www.starostwo.hrubieszow.pl

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Lokalna Organizacja Turystyki - Zamość i Roztocze Rynek Wielki 4 22-400 Zamość info@roztocze.org nfo@roztocze.org, tel. 84 638 58 06
  • PTTK Zamość www.zamosc.pttk.pl
  • OW PTTK Chełm www.ow_chelm.pttk.pl/
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej www.loit.lublin.pl/
  • OM PTTK Lublin www.lublin.pttk.pl/

 

Informacji turystycznej udzielą:

PTTK Zamość www.zamosc.pttk.pl

OW PTTK Chełm www.ow_chelm.pttk.pl/

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej www.loit.lublin.pl/

OM PTTK Lublin www.lublin.pttk.pl/

Informacji turystycznej udzielą:

PTTK Zamość www.zamosc.pttk.pl 

OW PTTK Chełm www.ow_chelm.pttk.pl/

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej www.loit.lublin.pl/

OM PTTK Lublin www.lublin.pttk.pl/

Jednostki administracyjne:

• Mircze (hrubieszowski, woj. lubelskie)
• Werbkowice (hrubieszowski, woj. lubelskie)
• Tyszowce (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)