Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Świdwie (dawniej Jezioro Świdwie)

Kod obszaru:

PLB320006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7196,2 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się przy granicy polsko – niemieckiej i obejmuje południowy fragment Puszczy Wkrzańskiej. Obszar chroni jezioro Świdwie, fragment jeziora Stolsko oraz torfowiska, grunty porolne i rolne, a także znajdujące się miedzy nimi niewielkie zbiorniki wodne. Jezior Świdwie jest zbiornikiem zeutrofizowanym i porośniętym w większości szuwarami. Wokół zbiornika roztaczają się łany szuwarów trzcinowych, a także wilgotne łąki i olsy. Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Zanotowano tu najwyższe w kraju zagęszczenie wodnika. Jezioro Świdwie podlega zapisom Konwencji Ramsar. Jest to również ważna ostoja dla ptaków wędrownych, min. gęsi białoczelnej i zbożowej oraz żurawia.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi najłatwiej dotrzeć własnym środkiem transportu lub komunikacją autobusową z Polic (w kierunku zachodnim) lub ze Szczecina (w kierunku północno – zachodnim) Najbliższe noclegi i punkty gastronomiczne można znaleźć w Policach, Szczecinie i Trzebieży. Głównymi centrami turystycznymi w pobliżu ostoi są:

Pilchowo

  • Turystyka krajoznawcza: dzwonnica o konstrukcji drewnianej z dwuspadowym dachem z XIX wieku, ruiny neoromańskiego kościoła z XIII wieku.
  • Turystyka piesza: czarny i niebieski szlak pieszy
  • Turystyka konna: gospodarstwo rolne i hodowla koni

Police

  • Turystyka krajoznawcza: gotycka kaplica - jedyna pozostałość po XIII-wiecznym Kościele Najświętszej Marii Panny, który rozebrano pod koniec wieku XIX; neogotycki Kościół Mariacki ze strzelistą ponad 60-metrową wieżą; Polickie Lapidarium – swoiste muzeum rzeźby nagrobnej; stara fabryka benzyny syntetycznej.
  • Turystyka piesza: park Staromiejski, żółty szlak pieszy,
  • Turystyka rowerowa: wyprawa rowerami wzdłuż Odry, Zalewu Szczecińskiego, granicy z Niemcami i przez Puszczę Wkrzańską, Wyprawa po okolicy Polic, wyprawa po Puszczy Wkrzańskiej i przez rezerwat Ornitologiczny „Świdwie”,
  • Turystyka aktywna (piesza, rowerowa, wypoczynek rodzinny): Ekologiczna Ścieżka Rekreacyjno – Dydaktyczna

Szczecin

  • Turystyka krajoznawcza: Zamek Książąt Pomorskich, Kamienica Loitzów, Klaub 13 Muz (Pałac pod Głowami), Stary Ratusz, Muzeum Narodowe, Książnica Pomorska, Podzamcze, kamienica przy ul. Św. Wojciecha, Bazylika archikatedralna p.w. św. Jakuba , Kościół p.w. św. Piotra i Pawła, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , Kościół p.w. św. Wojciecha , kościół p.w. św. Jana Chrzciciela , Pałac Klasycystyczny, Pałac pod Globusem, Akademia Morska, Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Wieża Bismarcka, Pomnik Sediny – Pomnik z Kotwicą, Wały Chrobrego, pozostałości umocnień: Brama Portowa , Brama Królewska, Baszta Panieńska, Muzeum Morskie, Muzeum Miasta Szczecina, ogród botaniczny.
  • Turystyka piesza - Park im. Jana Kasprowicza, Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie, Plac Grunwaldzki

Zagrożenia:

Za najpoważniejsze uznaje się brak dostatecznej kontroli nad gospodarką łowiecką, szkody powodowane kłusownictwem. Pewne zagrożenie związane jest również z rozwojem zabudowy rezydencjonalnej i rekreacyjnej. Problem stwarza też powolne odtwarzanie się tutejszego rolnictwa.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• świdwie - rezerwat przyrody
• Jezioro Świdwie - obszar z listy Ramsar

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• rybitwa wielkodzioba - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• mewa mała - ptak
• szczudłak - ptak
• szablodziób - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• gadożer - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• drzemlik - ptak
• gęś białoczelna - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• nur czarnoszyi - ptak
• siewka złota - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Goleniowska Organizacja Turystyczna, Plac Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów, Tel. (91) 418 95 90, fax (91) 418 95 90, mail: cit@turystyka.goleniow.pl, www.turystyka.goleniow.pl Dyrektor Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego "Świdwie"

Jednostki administracyjne:

• Dobra (Szczecińska) (policki, woj. zachodniopomorskie)
• Police (policki, woj. zachodniopomorskie)