Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Linie

Kod obszaru:

PLH040020

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leżący na wysokości 93- 95 m npm obejmuje jedno cenniejszych florystycznie torfowisk przejściowych w Polsce (jedno z trzech stanowisk brzozy karłowatej rośliny pozostałej z okresu lodowcowego), ważne dla zachowania różnorodności biologicznej Polski, a także poprawy reprezentacji geograficznej tego siedliska.
Obszar jest zalesiony - lasy iglaste zajmują ponad jedną trzecią powierzchni, a pozostałą część - lasy mieszane.
Stwierdzono tu występowanie 2 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) i torfowiska przejściowe i trzęsawiska. W sumie torfowiska zajmują prawie trzy czwarte powierzchni obszaru.
Na terenie ostoi występuje także roślina - bagno zwyczajne gatunek cenny, nie wymieniony w Dyrektywie.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony w gminie Unisław dokąd dojechać można autobusami PKS, komunikacją prywatną lub koleją linii Bydgoszcz – Chełmża do stacji Unisław, a następnie drogą nr 551 w kierunku Bydgoszczy, ok. 8 km na południowy zachód do miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Dalej, przez las wzdłuż linii kolejowej do torfowiska, które znajduje się po północnej stronie torów.
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Znajduje się tutaj fragment Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego i rezerwat torfowiskowy „Torfowisko Linie”.
W lasach sąsiadujących z rezerwatem można organizować wycieczki piesze, rowerowe i konne, polować i zbierać płody leśne. Jedną z największych atrakcji turystycznych jest stok narciarski z wyciągiem. Trasa zjazdowa ma prawie 400 metrów.
Walory turystyczne związane są z ciekawą historią obszaru (pogranicze polsko – krzyżackie) i znaczną ilością zabytków różnej rangi. Jako najważniejszy należy wymienić zespół urbanistyczny miasta Chełmno i zabytki Chełmży.
Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych i w gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się obniżanie się poziomu wód i penetrację terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Torfowisko Linie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 518 18 01 lub (52) 551 13 50 do 362, fax (52) 518 18 02 e-mail: sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl,http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/ Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz, (do korespondencji) Urząd Marszałkowski w Toruniu (siedziba): Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń Tel.: (52) 376 70 19, Fax.: (52) 376 70 19 biuro@k-pot.pl, www.k-pot.pl Urząd Gminy Unisław Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Oddział PTTK w Chełmnie Klub Przyrodników, Świebodzin

Jednostki administracyjne:

• Dąbrowa Chełmińska (bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska