Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Górny Czarny Dunajec

Kod obszaru:

pltmp220

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

113,3 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę Dunajca od mostu na trasie Chochołów-Podczerwone w miejscowości Koniówka do południowej granicy ostoi Tofowiska Orawsko-Nowotarskie. Rzeka ma na tym odcinku kamieniste dno, słabo porośnięte brzegi. Powstaje z połączenia dwóch potoków: Chochołowskiego i Kościeliskiego. W miejscowości Czarny Dunajec jest stopień z ujeciem wody dla gospodarstwa w którym hodowane są pstrągi. Tam gdzie płynie przez tereny zasiedlone, brzegi są mocno ubezpieczone grubym narzutem kamiennym.
Ta ostoja, oraz sąsiednia: Tofowiska Orawsko-Nowotarskie to kraina lipienia (rzadko spotykane w Polsce dobre warunki do życia tej ryby).
Siedliska występujące w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej pokrywają prawie 15% obszaru (trzy pierwsze o doskonałej reprezentatywności): pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, zarośla wierzbowo-wrześniowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (z przewagą wrześni), zarośla wierzbowo-wrześniowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe.
Spośród zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej występuje tu minóg strumieniowy. Inne ważne gatunki występujące na obszarze to ryby wymienione w krajowej Czerwonej Liście Zwierząt: głowacz pręgopłetwy i lipień. Występuje też pstrąg potokowy.
Obszar nie jest chroniony. Stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, gminie Czarny Dunajec.
Dojazd koleją: do Nowego Targu, później na zachód drogą wojewódzką nr 957 do Czarnego Dunajca (13 km)
Dojazd indywidualny: z północy drogą krajową nr 47 do Nowego Targu, dalej na zachód drogą wojewódzką nr 957 do Czarnego Dunajca (13 km).
Baza noclegowa i gastronomiczna jest doskonale rozwinięta ze względu na typowo turystyczny charakter regionu:
Restauracja-Motel w Czarnym Dunajcu
Motel w Cichem – Miętustwie
kwatery prywatne w Czarnym Dunajcu
Ośrodek Wypoczynkowy Administracji Celnej w Chochołowie przeznaczony wyłącznie dla pracowników Urzędu Celnego
Stanica harcerska w Chochołowie (sezonowa, 10 namiotów typu "hangar"+ 2 domki campingowe)
Liczne gospodarstwa agroturystyczne: w Czarnym Dunajcu, Chochołowie, Cichem, Odrowążu, Piekielniku
13 km do Nowego Targu (liczne miejsca hotelowe)
Największe atrakcje regionu to:
Chochołów – wieś z 1592 r., słynny z powstania chochołowskiego w 1846 roku. Zabudowę wsi tworzą chałupy góralskie z przełomu XVIII i XIX wieku, uznane przez UNESCO za zabytek klasy "O" regionalnej architektury budowlanej. W najstarszej z chałup mieści się Muzeum Powstania Chochołowskiego.
Sanktuarium Maryjne na Bachledowym Wierchu, zwane Bachledówką we wsi Czerwienne.
jedna z niewielu zachowanych na Podhalu drewnianych dzwonnic w Koniówce
liczne kościoły, min. kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu, zbudowany w latach 1863-65; kościół parafialny w Piekielniku p.w. Św. Jakuba z 1878 roku.
Gminny Ośrodek Kultury co roku organizuje imprezy regionalne - najważniejsze z nich to: "Muzykowanie na Duchową Nutę", "Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych", "Przeziyracka Młodych Toneczników i Śpiywaków Góralskich".
Bezpośrednie sąsiedztwo ze Słowacją i bliskość przejść granicznych (Chochołów, Chyżne), oraz występowanie w pobliżu atrakcyjnych miejscowości turystycznych (Zakopane, Rabka - uzdrowisko) to kolejne walory regionu.
Obszar gminy ma doskonałe warunki do wypoczynku w górskich lasach i nad wodą. Organizowane są spływy Czarnym Dunajcem.
Małopolska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Św. Krzyża 14 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.mot.krakow.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mot.krakow.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Wieliczce, Gorlicach Zawoi.

Zagrożenia:

Najważniejsze zagrożenia występujące na obszarze to intensywna eksploatacja kruszywa (powodująca niszczenie siedlisk, głównie miejsc rozrodu, ryb żyjących przy dnie), punktowe zanieczyszczenia wód, energetyka wodna (ryby giną w turbinach) i plany jej rozbudowy, nieprzyjazna środowisku ochrona przeciwpowodziowa (jej konieczność spowodowana nadmierną zabudową terenów zalewowych, w tym nadsypywanie brzegów i zmniejszanie szerokości koryta oraz zanieczysczenie koryta gruzem). Kolejne zagrożenie dla obszaru to kłusownictwo oraz hodowla organizmów wodnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• minóg strumieniowy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby: - 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, - 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, - 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 Sekretariat: ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, 012 619 81 20, 012 619 81 21, fax 012 619 81 22 adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Strona internetowa RDOŚ: http://krakow.rdos.gov.pl e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Św. Krzyża 14 31-028 Kraków (do korespondencji) ul. Westerplatte 15 31-033 Kraków (siedziba) Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36 Fax.: (12) 421 16 04 biuro@mot.krakow.pl www.mot.krakow.pl Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Wód, Kraków Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie WWF Polska

Jednostki administracyjne:

• Czarny Dunajec (nowotarski, woj. małopolskie)