Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Delta Świny

Kod obszaru:

PLB320002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8286,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje obszar wstecznej delty rzeki Świny wraz z południowo-zachodnim fragmentem wyspy Wolin i południowo-wschodnim wybrzeżem wyspy Uznam. Charakteryzuje się licznymi naturalnymi i sztucznymi odnogami rzeki oraz utworzonymi między nimi wyspami.
Delta Świny to kraina kilkudziesięciu mniejszych i większych podtopionych wysp porośniętych mozaiką szuwarów, łąk oraz zarośli, w której mieszają się słone wody Bałtyku oraz słodkie wody Odry wpływające do Zalewu Szczecińskiego. Specyfiką wód Delty jest występowanie tzw. cofki (wpychania wód morskich w ujście rzeki). To zjawisko powoduje, że nisko położone wyspy są stale pod wpływem słabo zasolonych wód. W wyniku tych różnorodnych, naturalnych procesów jak również pod wpływem długotrwałego użytkowania przez człowieka ukształtowały się tutaj cenne zbiorowiska roślinne. Większość otwartych powierzchni zajmują słonawy, półszuwary halofilne i szuwary właściwe. Niewielkie ilości lasów znajdujących się w ostoi to przeważnie olsy, nadmorskie bory bażynowe, lasy brzozowo-dębowe i bukowo-dębowe.
Znaczna część delty leży w granicach Wolińskiego Parku Narodowego. Cztery gatunki ptaków kwalifikują Deltę Świny do międzynarodowych ostoi ptaków: bielaczek, nurogęś, bielik i wodniczka. Delta jest najważniejszym na Pomorzu miejscem rozrodu wodniczki - małego, niepozornego ptaka wróblowatego. W Delcie znajduje się najdalej na zachód utrzymująca się populacja tego gatunku w Europie. Dla ochrony tego gatunku oraz ptaków siewkowych, na jednej z wysp Delty - Karsiborskiej Kępie, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków utworzyło społeczny rezerwat.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi można dotrzeć własnym środkiem transportu, pociągiem lub komunikacją autobusową kursującą na trasie Wolin - Świnoujście. Dobrymi miejscami, będącymi centrami turystycznymi w okolicy są:

Karsibór:

  • Turystyka krajoznawcza: zabytkowy kościł gotycki z XV wieku; chata kryta strzechą z XVIII wieku; zabytkowy cmentarz ewangelicki.
  • Turystka militarna: pozostałości przystani z II wojny światowej dla niemieckich łodzi podwodnych u – botów; pomnik lotników RAF.
  • Turystyka piesza, szczególnie dla miłośników ornitofauny: rezerwat Karsiborska Kępa prowadzony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Znajduje się tu ścieżka dydaktyczna z wieżą widokową. Istnieje też możliwość odbycia zajęć edukacyjnych, a także możliwość włączenia się, na zasadzie wolontariatu, w prace związane z ochroną tego miejsca.
  • Turystyka rowerowa: szlak rowerowy prowadzący przez wyspę Karsibór polecany szczególnie dla wszystkich osób szukających kontaktu z naturą.
  • Turystyka kajakowa: szlak kajakowy „44 wysp” na jeziorze Wicko Wielkie. Początek szlaku znajduje się w ośrodku wypoczynkowo-wędkarskim “Marina” w Karsiborze.

Międzyzdroje:

  • Turystyka krajoznawcza, szczególnie dla miłośników przyrody i pieszych bądź rowerowych wycieczek: Centrum Edukacyjno – Muzealne Wolińskiego Parku Narodowego; Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego; rezerwat i zagroda pokazowa żubrów; punkt widokowy „Góra Gosań”.
  • Turystyka militarna: Bunkier Muzeum Broni V-3 – celem ekspozycji jest pokazanie ciekawostek militarnych z II wojny światowej.

Świnoujście

  • Turystyka krajoznawcza: latarnia morska z 1858 roku; „Młyn” – znak nawigacyjny w kształcie wiatraka; Muzeum Rybołówstwa Morskiego; XVIII-wieczny kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, XIX-wieczny kościół Matki Boskiej „Stella Maris”; wieża po byłym kościele protestanckim – obecnie najwyższy punkt widokowy.
  • Turystyka militarna: Fort Gerharda – jeden z najlepiej zachowanych XIX-wiecznych fortów nadbrzeżnych w tej części Europy; Fort Anioła wybudowany w latach 1845 – 1858.

Wolin

  • Turystyka krajoznawcza: Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego; XIII-wieczna katedra świętego Mikołaja; mury miejskie i inne zabytki miasta

Poza szlakami wymienionymi powyżej w rejonie ostoi przebiega znakowany szlak turystyczny „Nad Zalewem Szczecińskim i Dźwiną”, a także międzynarodowy szlak rowerowy okalający Zalew Szczeciński. Szlaki te łączą ze sobą poszczególne centra turystyczne. Na całym obszarze delty wstecznej Świny obowiązuje strefa ciszy. Zakazane jest uprawianie sportów motorowodnych i poruszania się łodziami silnikowymi. Jest to także strefa niedostępna dla sportów lotniczych (głównie motolotni i lotni).
Delta Świny dobre miejsce dla miłośników wędkarstwa, jazdy rowerowej, pieszych wędrówek, pływania kajakiem czy obserwowania ptaków
W rejonie obszaru znajdują się liczne pensjonaty, hotele i kwatery agroturystyczne. Istnieje też duży wybór punktów gastronomicznych.

Zagrożenia:

Podstawowymi zagrożeniami są: zanieczyszczenie wód Odry i Świny substancjami toksycznymi i ściekami z przemysłu i żeglugi, eutrofizacja wód, istniejące w obrębie ostoi wysypisko odpadów komunalnych, wypalanie roślinności, pozyskiwanie trzciny, połowy ryb przy użyciu sieci stawnych, obwałowywanie wysp powodujące zatrzymywanie zalewów oraz zaprzestawanie dotychczasowego użytkowania rolnego – głównie wypasu i koszenia łąk. Zagrożeniem może być również nadmierna koncentracja ruchu turystycznego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Woliński Park Narodowy - park narodowy
• Karsiborskie Paprocie - rezerwat przyrody
• Karsiborska Kępa - rez. OTOP - społeczny rezerwat OTOP

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• batalion - ptak
• biegus zmienny - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bąk - ptak
• czapla biała - ptak
• bączek - ptak
• bernikla białolica - ptak
• bielaczek - ptak
• drzemlik - ptak
• łęczak - ptak
• mewa mała - ptak
• nur czarnoszyi - ptak
• perkoz rogaty - ptak
• nur rdzawoszyi - ptak
• podróżniczek - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa wielkodzioba - ptak
• siewka złota - ptak
• sowa błotna - ptak
• warzęcha - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje, tel. (0-91) 32-80-727, Fax (0-91) 32-80-357, mail sekretariat@wolinpn.pl Świnoujska Organizacja Turystyczna, ul. Armii Krajowej 12/321, 72-600 Świnoujście, Tel. (91) 321 95 27, fax (91) 321 95 28, mail: sot@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.turystyka.pl

Jednostki administracyjne:

• Międzyzdroje (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Świnoujście (Świnoujście, woj. zachodniopomorskie)