Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolny San i Wisłok

Kod obszaru:

pltmp211

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1192,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar położony na wysokości 193 – 390 m n.p.m. obejmuje rzekę San na odcinku od Jarosławia do jej ujścia do Wisły oraz rzekę Wisłok od Rzeszowa do jej ujścia do Sanu. San charakteryzują znaczne wahania poziomu wody - nawet 7 m, a przeciętna szerokość koryta wynosi ok. 150 m, a jego średnia głębokość sięga 1-1,5 m. Dno Sanu na odcinku początkowym ma charakter kamienisty z naturalnymi progami skalnymi, następnie zmienia się na piaszczysty a nawet gliniasty. Brzegi rzeki są na przemian zarośnięte i odsłonięte. Często pola uprawne oraz użytki zielone dochodzą do koryta. Stwierdzono tu występowanie 31 gatunków ryb, w tym pięć gatunków chronionych. San uznany jest za najważniejsze miejsce tarliskowe ryb wędrownych w karpackiej części dorzecza Wisły. Zlewnia Sanu poniżej zapory zbiornika w Myczkowcach objęta jest krajowym programem restytucji łososia atlantyckiego, troci wędrownej i certy. Wisłok na odcinku ostoi wpływa z obszarów górzystych na równinę podkarpacką z rozległymi podmokłymi łąkami i gęstą siecią cieków, w tym rowów melioracyjnych. Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ryb, takich jak: minog strumieniowy, głowacz białopłetwy, piskorz, różanka, boleń, kiełb białopłetwy, łosoś atlantycki, koza złotawa, kiełb Kesslera. Jest to miejsce występowania także innych, ważnych gatunków ryb: brzana, brzana peloponeska, piekielnica, świnka, głowacz pręgopłetwy, lipień, certa, sum europejski.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Wiązownica:
Największą atrakcją turystyczną gminy Wiązownica jest miejscowość letniskowa Radawa położona w „Lasach Sieniawskich” nad zalewem wodnym i rzeką Lubaczówką. Domki rekreacyjne w Radawie. Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie. Rzeźba św. Franciszka, początkowy odcinek ścieżki edukacyjno - przyrodniczej (Łapajówka).
Sieniawa:
Baza noclegowa: hotel „Pałac”, domek myśliwski, ośrodek rekreacyjno-sportowy „Ubieszyn”
Obiekty zabytkowe: kościół parafialny pod wezwaniem Jana Chrzciciela, Zespół Klasztorny Dominikanów, zespół pałacowo-parkowy, pozostałości fortyfikacji miejskich.
Leżajsk:
Bazylika pw. Zwiastowania NMP - Klasztor OO.Bernardynów - Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia, zespół zabytkowej zabudowy w śródmieściu, Kościół Parafialny p.w. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych, Dawna cerkiew greko-katolicka, Cmentarz żydowski z XVIII w przy ul. Górnej, muzeum ziemi Leżajskiej. Szlak turystyczny niebieski: Leżajsk-Głogów
Leżajsk: Centrum Informacji Turystycznej, PTTK Rzeszów.
Obszar położony w powiatach: Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Leżajsk, Jarosław, Sieniawa, Ulanów, Nisko, Stalowa Wola. Do obszaru można dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną lub koleją linii Sandomierz – Stalowa Wola – Przeworsk i linii Jarosław – Rzeszów. Rzeki ostoi przepływają przez region bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Ostoja "Dolny San i Wisłok" jest uzupełnieniem walorów ostoi "Rzeka San", choć populacje chronionych gatunków są tu znacznie mniej liczne. Znajduje się tutaj również wiele zabytków kultury: w Rzeszowie – klasztor Bernardynów, Pijarów i zamek bastionowy z XVII w, w Łańcucie – rezydencja Lubomirskich i Potockich w pięknym parku z XVII w, w Sieniawie – pałac Czartoryskich z XVIII w, w Leżajsku - klasztor Bernardynów ze słynnymi organami z XVII w, w Ulanowie – kościół z XVII w. Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach np. w Stalowej Woli, Nisku, Leżajsku, Sieniawie, Jarosławiu, Przeworsku, Łańcucie, Rzeszowie, w pensjonatach czy gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się zanieczyszczenia i pobór wód, zaburzenia naturalnego reżimu przepływów Sanu związane z kaskadą zbiorników Solina – Myczkowce, kłusownictwo, wędkarstwo, zanikanie kamienistych tarlisk np. z powodu eksploatacji kruszywa, regulowanie koryt rzecznych, w celach energetycznych czy hodowlanych, ochronę przeciwpowodziową, zagospodarowanie, w tym zabudowę terasy zalewowej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• minóg strumieniowy - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• kiełb białopłetwy - ryba
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• brzanka - ryba
• piskorz - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• koza złotawa - ryba
• kiełb Kesslera - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Starostwa Powiatowe: Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Leżajsk, Jarosław, Sieniawa, Ulanów, Stalowa Wola; - Oddział PTTK w Rzeszowie ul. Matejki 2, Tel. 017-852-88-60 http://www.pttkrzeszow.pl/ - Instytut Ochrony Przyrody PAN, Zakład Biologii Wód Kraków; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83 - Centrum Informacji Turystycznej ul. Rynek 1 a 37-300 Leżajsk Tel. 017 240 18 18, e-mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Jarosław (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Wiązownica (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Jarosław m. (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Kuryłówka (leżajski, woj. podkarpackie)
• Leżajsk (leżajski, woj. podkarpackie)
• Leżajsk m. (leżajski, woj. podkarpackie)
• Nowa Sarzyna (leżajski, woj. podkarpackie)
• Krzeszów (niżański, woj. podkarpackie)
• Nisko (niżański, woj. podkarpackie)
• Rudnik nad Sanem (niżański, woj. podkarpackie)
• Ulanów (niżański, woj. podkarpackie)
• Sieniawa (przeworski, woj. podkarpackie)
• Tryńcza (przeworski, woj. podkarpackie)
• Pysznica (stalowowolski, woj. podkarpackie)
• Radomyśl nad Sanem (stalowowolski, woj. podkarpackie)
• Stalowa Wola (stalowowolski, woj. podkarpackie)
• Zaleszany (stalowowolski, woj. podkarpackie)
• Gorzyce (tarnobrzeski, woj. podkarpackie)