Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zbiornik Wonieść

Kod obszaru:

PLB300005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2802,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoję stanowi zbiornik retencyjny, położony w rejonie poznańskim, o łącznej powierzchni (przy maksymalnym piętrzeniu) 777 ha, który obejmuje swym zasięgiem pięć byłych jezior: Drzeczkowskie, Witosławskie, Wojnowickie, Jezierzyckie, Wonieskie oraz położone między nimi bagienne łąki. Zbiornik otoczony jest lasami, łąkami i polami uprawnymi. Jego zasadniczą funkcją jest retencja wody dla potrzeb rolnictwa i ochrona przeciwpowodziowa. Na obszarze tym występuje niezwykle cenny gatunek - zółw błotny - chroniony zarówno w Polsce jak i w Europie. Obszar zbiornika jest cenną ostoją ptaków, chronionych dyrektywą ptasią. Dyrektywa obejmuje 26 gatunków, które spotykamy w ostoi, wśród których znajduje się podgorzałka, która ma tu jedno z nielicznych lęgowych stanowisk w kraju. Stosunkowo duże koncentracje osiąga tu zausznik, bączek, bąk, kropiatka, zielonka i wąsatka. Dobre miejsce do bytowania znalazł tu także żółw błotny, którego występowanie stwierdzono w Drzeczkowie. Dyrektywa wymienia również dwa gatunki roślin występujących na tym terenie: grzybień biały i grążel żółty, będące również pod ochroną prawną w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Z Poznania do Osiecznej dojedziemy w 1,5h a z Leszna w 15min poruszając się wlasnym transportem kołowym. Do Osiecznej i Krzywinia możliwość dojazdu PKS oraz PKP.

Krajobraz ostoi ukształtowany został kilkadziesiąt tysięcy lat temu, podczas ostatniego zlodowacenia, zwanego bałtyckim. W wyniku działania lodowca powstał teren urozmaicony wzgórzami moreny dennej. Usytuowana jest ona w południowo zachodniej Polsce, w województwie Wielkopolskim (przy drodze Leszno-śrem). Na terenie obszaru znajduje się wiele polodowcowych jezior rynnowych, co sprzyja uprawianiu sportów wodnych (kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing oraz wędkarstwo). W miejscowościach położonych nad wodami, wykształciła się dobra baza noclegowo-wypoczynkowa (liczne ośrodki wczasowe, plaże oraz kąpieliska). Oprócz wypoczynku związanego z wodą, w rejonie popularna jest turystyka rowerowa (spore obszary lasów i łąk, oraz leśnie ścieżki i bezdroża). Do dyspozycji turystów udostępniono wiele tras turystycznych. Popularne jest w tym rejonie również spędzanie wolnego czasu na siodle (znaleźć można w rejonie wiele stajni) W tereny ostoi zawitać każdy, kto szuka ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. Każdy znajdzie coś dla siebie: czyste jeziora, malownicze krajobrazy, ostoje dzikiego ptactwa. Dość bogatą ofertę noclegową znaleźć można w okolicach jeziora łoniewskiego (można wynająć jeden z domków kempingowych, rozbić namiot na polu namiotowym, skorzystać z usług agroturystycznych, do dyspozycji w miejscowości jest również schronisko młodzieżowe), ale noclegi oferują praktycznie wszystkie miejscowości położone nad jeziorami..

Turystyka krajoznawcza

Krzywiń

 • Kościół gotycki z XV-XVI wieku.
 • 2 wiatraki z XVII i XIX wieku.
 • Kościół poewangelicki neoromańsko-neogotycki z XIX/XX wieku.
 • Ratusz z 1905.
 • Pałac w Kopaszewie miejscem pobytu Adama Mickiewicza.
 • Zabytkowy zespół opactwa lubińskiego - Klasztor Benedyktynów
 • Kopaszewska Droga Krzyżowa

Osieczna

 • Zamek w Osiecznej nad brzegiem Jeziora Łoniewskiego.
 • Późnogotycki kościół św. Trójcy, został zbudowany około 1540r.
 • Wiatraki koźlaki, które znajdują się na wzgórzu przy szosie Śrem - Leszno. Najstarszy z nich pochodzi z 1761, dwa pozostałe z XIX wieku.
 • Krzyż Katyński
 • Dworek w Jeziorkach
 • Cudowny obraz Matki Bożej
 • Cmentarz poewangelicki
 • Dąb Jan Paweł II
 • Jeziora
 • Kościoły i klasztory
 • Klasztor franciszkanów
 • Kościół w Drzeczkowie
 • Kościół w Kąkolewie
 • Kościół w Osiecznej
 • Kościół w Świerczynie
 • Lapidarium
 • Obszary podlegające ochronie
 • Pałace
 • Pałac w Dobramyśli
 • Pałac w Drzeczkowie
 • Pałac w Witosławiu
 • Pałac w Kąkolewie
 • Rynek
 • Schronisko Morena
 • Stanisławówka
 • Wieża widokowa Jagoda

Jezioro Łoniewskie (Osieckie) – posiada ono piaszczystą plażę, to także wspaniałe miejsce dla wędkarzy, słynie ono również jako uzdrowisko borowinowe.

W Lesznie znajdują się leśne ścieżki dydaktyczne :

 • Olejnica Szlak prowadzi przez Przemęcki Park Krajobrazowy, jeden z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce, na terenie którego znajduje się ponad 20 jezior o łącznej powierzchni 344 ha.
 • Karczma Borowa Na trasie umiejscowiono 13 stanowisk opisowych oraz omówiono kilkanaście gatunków drzew i krzewów.
 • Krzyżowiec Szlak przebiega przez teren dwóch leśnictw Krzyżowiec i Mścigniew.

Zagrożenia:

Do największych zagrożeń ostoi należą znaczne wahania poziomu wody, które powodują straty w lęgach bytujących na tym obszarze ptaków, a także pociągają za sobą stopniowy zanik roślinności wynurzonej i utratę przez zbiornik charakteru jeziornego. Poza tym poważne szkody temu obszarowi wyrządza również kłusownictwo rybackie, nawożenie przyległych pól i nielegalny wywóz śmieci.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny
• Ostoja Żółwia Błotnego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• podgorzałka - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• łęczak - ptak
• żółw błotny - gad

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Kościan (kościański, woj. wielkopolskie)
• Krzywiń (kościański, woj. wielkopolskie)
• Śmigiel (kościański, woj. wielkopolskie)
• Osieczna (leszczyński, woj. wielkopolskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska